Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Ny arkitektur i Malmö skapar attraktiv länk

Med respekt för platsens kulturhistoriska värden, planerar allmännyttiga MKB att uppföra ett nytt grönskande stadskvarter med 256 hyreslägenheter, ett småskaligt torg och verksamheter på Kirseberg i Malmö. PE Teknik & Arkitektur har utformat kvarteret för att länka samman intilliggande stadsdelar till en socialt hållbar helhet.

 För snart 100 år sedan öppnade Hedbergs bil sin första bilhall i Kvarteret Skjutskontoret 4 på Lundavägen i Malmö. På senare år har kvarteret stått övergivet och successivt förfallit till något av ett stadsmässigt ingenmansland mellan stadsdelarna Kirseberg och Värnhem. Planen är nu att utveckla det till att istället bli en länk dem emellan, som med en blandning av torg, publika lokaler och bostäder blir levande under merparten av dygnets timmar. Projektet har fokus på mindre och därmed billigare hyreslägenheter, främst i storlekarna ett till tre rum och kök.

Det attraktiva läget erbjuder välutvecklad närservice och bra kommunikationsmöjligheter både lokalt och regionalt. Lite ironiskt med tanke på kvarterets historia, blir förutsättningar att klara sig utan bil goda och cyklande underlättas genom lättillgänglig, trygg cykelparkering, servicestation och gemensam lådcykelpool. För att möta behoven av mer lokal energiproduktion får byggnaderna en stor solcellsanläggning på taken.

En grönare stadsdel

Projektet utgör en del av Malmös växande stenstad, men har en viktig ambition att göra stadsdelen grönare även mer bokstavligt, med mycket vegetation på fasader, tak, gårdar och torg. Detta gynnar dessutom den biologiska mångfalden. Kvarteret blir storskaligt men får tilltalande proportioner och en varierad utformning, med slitsar och mellanrum mellan byggnader och byggnadsdelar som bidrar till ett öppet intryck. I huvudsak uppförs byggnaderna i platsens traditionella byggmaterial tegel. Mot Lundavägen skapas ett attraktivt småskaligt torg med en bevarad ursprungsfasad från den Fordlokal som byggdes på platsen på 1930-talet som signaturbyggnad.

– Att restaurera den snart 100 år gamla Fordfasaden och ge den nytt liv är ett sätt för oss att tillvarata platsens kulturhistoriska värden. När torget framför den blir en ny träffpunkt på stadsdelsnivå är det också lite av en hyllning till hur de bemannade bensinstationer och verkstäder som tidigare fanns där fungerade som mötesplatser med utrymme för samtal och kanske lite skvaller, säger Per Bondeson, uppdragsansvarig arkitekt på PE.