Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Samverkan för smarta lösningar

Trä som tongivande material och långsiktiga lösningar har varit i fokus vid gestaltningen av Närlundaskolan i Askersund. Stor vikt är lagd på trivsel, trygghet och rörelsemönster. PEs kompetenser samverkar i detta projekt och vi ansvarar för projektledning, arkitektur, tillgänglighet, konstruktion, el, VVS och brand.

Närlundaskolan i Askersund för årskurs F-5 var i behov av modernisering och ge plats för fler elever. Kommunen genomför därför en ny- och tillbyggnad om totalt cirka 10 000 kvadratmeter. Efter ombyggnaden kommer skolan även att omfatta årskurs sex med plats för totalt 575 elever.

Samverkan inom PE

PE anlitades som projektledare i ett tidigt skede för att förverkliga kommunens vision, och vi fick sedan utökat förtroende. Ett brett samarbete inom PE med kompetenser inom arkitektur, tillgänglighet, projektledning, konstruktion, el, VVS och brand som samverkar borgar för effektiv planering och smarta lösningar inom bland annat hållbarhet.

Hållbara val

Skolan uppförs med inriktning mot Miljöbyggnad nivå silver med höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval. NCC är entreprenör.

PEs gestaltning bygger på Askersunds kommuns vision om en skolbyggnad helt i trä.

Hus A: tillbyggnad (2 350m²) storkök, matsal, administration. Hus B: nybyggnad (3 450m²) tolv klassrum slöjdsalar, bokrum och särskild undervisning. Hus C: renovering (1 800m²) befintlig idrottshall. Hus D: nybyggnation (1900m²) idrottshall. Hus E renovering (575m²) fyra klassrum och musiksal. Hus F: renovering och tillbyggnad (575m²) fyra klassrum och fritids. Hus G: nybyggnation (1900m²) 4 klassrum, särskola och fritids. Hus A – C färdigställs 2022. Hus D-G färdigställs 2023.

Stor vikt är lagd på trivsel, trygghet och rörelsemönster.

Nybyggnation av idrottshall enligt områdets gestaltningskoncept.

Kontaktpersoner