Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Nytt torg med historisk anknytning

Hospitalstorget är en av Linköpings äldsta delar med medeltida fransciskanerkonvent, kyrka och hospital. PE var ansvarig landskapsarkitekt när torget förnyades. I det här uppdraget togs stor hänsyn till kulturhistoriska intressen i kombination med ett gestaltningsmässigt nytt grepp för Linköping. Målet var att skapa en ny typ av torg – med respekt för Linköpings och platsens rika historia.

Ett formstarkt markmönster av storskalig betong och traditionellt tillverkat tegel ger torget sin unika identitet. Inspiration till det rustika och robusta markmaterialet har hämtats från Hospitalstorgets medeltida historia. Tegel har återfunnits vid utgrävningar på Hospitalstorget i vad som troligtvis har varit ett kapell. För att skapa en rumslig koppling till förbipasserande på Nygatan kantas markbeläggningen med en ljus smågatsten. Även växtvalet knyter an till Hospitalstorgets historia. I perennrabatter under magnoliabuskar växer blommor med koppling till klosterträdgårdens läkeväxter. Formspråket skapar både öppna rum och intima platser med möjlighet till avskildhet.