Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bild: Liljewall arkitekter

Vänersborgs nya skola får trästomme helt utan stål

I Vänersborgs nya stadsdel Holmängs Hage byggs 700 nya bostäder och den nya Holmängenskolan. Hållbarhetsambitionerna är höga och därför blir stommen i trä. I projektet har vi flera uppdrag inom bland annat konstruktion och landskapsarkitektur.

Den nya Holmängenskolan planeras vara färdigställd 2024 och inkluderar en idrottshall samt utrymmen för förskola. Skolan ska certifieras enligt standarden Miljöbyggnad Silver. Bakom valet att bygga i trä ligger kommunens önskan att uppföra en klimatmässigt hållbar byggnad och samtidigt skapa en bättre inomhusmiljö och högre trivsel. Som ytterligare en del i hållbarhetssatsningen får skolans tak en solcellsanläggning och total producerad el från solceller motsvarar fastighetens totala elförbrukning.

Många uppdrag för PE

Projektet är ett partneringprojekt i vilket PE har flera uppdrag från entreprenören Serneke. Inom konstruktion är vi huvudkonstruktörer och står också för konstruktion av grund, ytterväggar, klimatskal och komplementbyggnader. Vi hjälper även till med fuktsäkring, miljöbyggnads- och energisamordning. Liljewall arkitekter har gestaltat byggnaden.

– Att stommen ska byggas i trä och inget stål får användas är en spännande utmaning. För att stabilisera huset används dels KL-innerväggar, dels plywoodbeklädda ytterväggar av träregelstomme. Extra betong i grunden håller emot de lyftkrafter som inte tas av stommens egentyngd. För att lyckas med akustiken i en träbyggnad krävs också noggrannhet så att alla detaljer utformas rätt, med olika extra åtgärder i väggar, bjälklag och bottenplatta för att ljudkrav ska kunna mötas, säger Johanna Wikström, ansvarig konstruktör på PE.

Bevarande och förädling i utemiljön

PE står för gestaltning av utomhusmiljöerna, med ytskikt, utrustning och vegetation. Hållbarhetsperspektivet har medfört ett fokus på att bevara så mycket som möjligt av den befintliga miljön och förädla den. Trots en hel del berg i dagen på tomten väljer man att minimera sprängningarna. För utrustningen i utemiljön har man dessutom valt mycket träinslag.

– Naturen är vårt tema. Vi har bland annat arbetat med upphöjda växtbäddar. Ett större område med uppvuxen, befintlig vegetation ska sparas, men trygghetsröjas för att kunna bli en del av skolgården. Dessutom använder vi öppna dagvattenlösningar som bjuder in till lek. Skolgården kommer att erbjuda ett stort lekområde tillgängligt för hela den nya stadsdelen, säger Maria Andersson, ansvarig landskapsingenjör på PE.

Liljewall arkitekter

Den nya Holmängenskolan planeras vara färdigställd 2024. PE är huvudkonstruktörer och står också för konstruktion av grund, ytterväggar, klimatskal och komplementbyggnader. Vi hjälper även till med fuktsäkring, miljöbyggnads- och energisamordning. Arkitektur och bild: Liljewall arkitekter