Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Spektakulär skiss gör silo till hållbart hotell

I Töreboda ligger en gammal betongsilo invid Göta kanal och ortens järnvägsstation. Såväl en växande besöksnäring som en ny industriell expansion i regionen har fött tanken att omvandla silon till en ny hotellanläggning som skulle stöpa om stadsbilden och skapa ny attraktivitet. Kommunen gav PE i uppdrag att ta fram en idéskiss.

I Töreboda växer besöksnäringen och samtidigt sker en ny industriell expansion i regionen med bland annat Volvos planerade batterifabrik i Mariestad. Sammantaget kommer sannolikt fler övernattningar att efterfrågas framöver. För att på ett hållbart sätt möta ett ökat behov av gästnätter har kommunen tagit fram idén att omvandla en gammal spannmålssilo till anläggningen ”Green Tower”. Platsen skulle bli utmärkt för besökare, då silon ligger i ett fint läge alldeles invid kanalen. För att konkretisera idén och visualisera vad en konvertering skulle kunna innebära för staden och potentiella investerare gav kommunen PEs arkitekter i närliggande Mariestad i uppdrag att ta fram en idéskiss för Green Tower. Förutsättningen var bland annat att projektet skulle utformas för att vara grönt i alla avseenden.

Attraktivt och hållbart

Själva tornet skulle enligt förslaget kläs in i träpanel eller annat klimatsmart material. Våningarna nås via externa hissar som låter gästerna njuta av utsikten. Ned mot kanalen föreslås parterrer och en liten småbåtshamn. Dessutom görs en grannfastighet om till idrottshall och en basketplan föreslås på hotellets gård. Hög klimat- och miljöprestanda säkras med sedumtak, solceller och genomgående hållbara materialval.

– Vi ser framför oss en anläggning som möter många behov för såväl befintliga som kommande verksamheter och företag, och inte minst besöksnäringen utmed Göta kanal. PEs förslag har gett oss en utmärkt framtidsbild som kommer att hjälpa oss att berätta om de goda förutsättningarna för den fina utveckling som Töreboda kommun har, säger Dan Harryzon, plan- och exploateringschef på Töreboda kommun.

Bild före och efter – idéskiss Green Tower visar hur den befintliga betongsilon kan omvandlas till hotell och ny mötesplats i Töreboda.