Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Visualisering: Semrén & Månsson

Gamlestads Smedja blir Göteborgs nya centrala mötesplats

Vid det nya resecentrumet i Gamlestaden i Göteborg byggs ett nytt kontorshus i åtta våningar på totalt 13 000 kvadratmeter som kommer erbjuda flexibla och miljöcertifierade lokaler för möten, konferens, kafé, gym och evenemang. PE Teknik & Arkitektur är huvudkonstruktör i projektet och har även deltagit i konstruktionen av stommen.

Gamlestads Smedja blir ett nytt landmärke i Göteborg som fångar upp områdets historia och bevarar Gamlestadens industriers stolthet. Peab, som är byggherre, vill med det nya kontorshuset spegla och ta vara på den industriella karaktären men med en nutida tolkning. Exteriören är inspirerad av Gamlestadens industriarkitektur med tegel i mönstermurning, stora glaspartier och ett tak i rödpigmenterad zinkplåt. På uppdrag av Peab är PE huvudkonstruktör och genom Strängbetong fick vi uppdraget som elementprojektör i projektet. Semrén och Månsson är arkitekt.

Möjliggör stor flexibilitet

Gamlestads Smedja ska ge de bästa förutsättningarna för en arbetsplats med fokus på samarbete och trivsel. PEs byggnadskonstruktörer har bidragit med kompetens och erfarenhet av prefab-projektering för att hitta de bästa lösningarna utefter projektets specifika behov och utmaningar. Huset har totalt åtta våningar och samtliga våningsplan har projekterats i fyra kvadranter, vilket möjliggör flexibla anpassningar för fastighetsägare och hyresgäster.

Stommen är av pelare/balk-system i stål och håldäcksbjälklag i betong för att uppnå stabilitet och robusthet. Byggnadens väggar, varav några är välvda, är klädda med tegel och smälter väl samman med omkringliggande kvarter i Gamlestaden. Varje unikt väggelement krävde mycket stor noggrannhet och detaljprojekterades med hänseende på tegelstensskarvar samt mösterpassning både vertikalt och horisontellt med övriga fasadelement. Uppdraget som huvudkonstruktör inkluderade projektering av pålad grundläggning, källarplan samt stomkomplettering. Uppdraget som elementprojektör för stommen inkluderade projektering av ritningar för tillverkning och montage.

PEs detaljerade handlingar underlättade arbetet under produktion och bidrog till att effektivisera projektet och spara tid. Fastigheten kommer att miljöcertifieras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM Excellent. Inflyttning är planerad till sommaren 2024.