Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Komplex konstruktion när Östermalmtomt utvecklas

På en av få tillgängliga tomter på Östermalm i Stockholm, i hörnet Kungstensgatan-Birger Jarlsgatan, uppför Balder en helt ny bostadsrättsfastighet där det tidigare låg en bensinmack. PE är involverat i projektets byggnadskonstruktion från första start till färdigställande.

I det uppmärksammade projektet, som har fått namnet Caprea, skapar Balder med Utopia som arkitekt en förstklassig byggnad som ska bilda en harmonisk helhet tillsammans med den äldre bebyggelsen i kvarteret. PE bistår från start till färdigställande i det omfattande konstruktionsuppdraget  – från val av pålning, till grundkonstruktion och stomme samt klimatskal. Arbetet har bland annat innefattat utredning och stöd för rivning av bensinmacken, stabilisering mot befintliga grannfastigheter samt mothåll av massor från omgivande, trafikerade innerstadsgator.

Utmanande förutsättningar

– Eftersom grannfastigheterna är av äldre karaktär har det krävts extra omsorg för att inte riskera att de undermineras. Vi valde en pålningsmetod som ger minsta möjliga påverkan på kringliggande fastigheter med tanke på vibrationer i mark, säger Jimmy Tran, byggnadskonstruktör på PE.

Grunden är en fribärande platsgjuten pålgrundläggning med grundbalkar. Då den ligger under grundvattennivån har man gjort grundkonstruktionen vattentät, även källaren och valvet ovan den platsgjuts betongen. Resterande del av stommen är en prefabricerad betongstomme. Lokalt mot innergården förekommer stålstomme med utfackningsväggar mot innergård. PEs uppdrag har inkluderat projektering och dimensionering av samtliga delar.

Etappvis grundläggning

– På grund av de omgivande, trafikerade vägarna samt de äldre grannfastigheterna som står på en gammal grundläggning har spontarbetena varit en av utmaningarna under projektets gång. Vi har utfört grundläggningen etappvis, mer som i ett anläggningsprojekt, fortsätter Jimmy.

Ytterligare en utmaning att hantera är de stora vattenflöden som kan uppstå på platsen vid ett så kallat hundraårsregn. Det löses bland annat med ett vattenmagasin under innergårdsbjälklag som kan hantera de stora vattenmängderna och sedan tömmas med pump.

PE bistår från start till färdigställande i det omfattande konstruktionsuppdraget. ”Eftersom grannfastigheterna är av äldre karaktär har det krävts extra omsorg för att inte riskera att de undermineras.” säger Jimmy Tran, byggnadskonstruktör på PE.

Vårt uppdrag har även innefattat utredning och stöd för rivning av bensinmacken som låg tidigare på tomten.

Utopia Arkitekter

Byggnaden ska bilda en harmonisk helhet tillsammans med den äldre bebyggelsen i kvarteret. Arkitektur och bild: Utopia Arkitekter

Arbetet sker i tätt samarbete med projektteamet.

Kontaktpersoner