JM utvecklar Liljeholmskajen i Stockholm till en attraktiv, blandad stadsdel med lägenheter, arbetsplatser, förskolor och lokaler i bottenvåningarna. PE har varit konstruktör för två kvarter samt projekterat el- och telesystem för totalt tio kvarter. Ett av kvarteren har utsetts till årets Stockholmsbyggnad 2022.

Området började byggas i början av 2000-talet och i dag bor här tusentals människor. Nya byggnader tillkommer ännu. Många hus är riktigt höga och bjuder på spännande lösningar. Flera av dem har rönt stor uppmärksamhet, i ett kvarter har en förskola sin utomhuslekyta på taket till en byggnad.

PE har ansvarat för konstruktionen av Kajen 5 och Kajplats 6, två av områdets högsta byggnader. PE har dessutom projekterat el- och telesystem för över tusen lägenheter, förskolor, butiker och restauranger. 

Konstruktion på höjden
Kajen 5 har en högdel på 24 våningar och en lågdel som ramar in en gemensam gård. Totalt finns 193 lägenheter i kvarteret som projekterades 2012-13. Kajplats 6 består av ett U-format stadskvarter i 7-8 våningar och en högdel på 27 våningar, vilket gör det till områdets högsta byggnad. Kvarteret som projekterades 2015-17 innehåller 199 lägenheter och högst upp finns en restaurang som består av en glaskub med stålstomme. Kajplats 6 har utsetts till årets Stockholmsbyggnad 2022.

Utmanande elprojektering
De höga husdelarna mot kajfronten, med cirka 25 våningar, krävde unika lösningar för el- och teleprojekteringen så att kraven på brand-, åskskydd med mera kunde uppfyllas. Dessutom har JM höga krav när det gäller hållbarhet som man fick arbeta in i handlingarna. 

– Det är fantastiskt roligt att få vara med i utvecklingen av en hel stadsdel. Vi är stolta över vårt goda samarbete med JM genom alla dessa år, säger Johan Lundh, uppdragsansvarig elprojektering på PE. 

 

Film 1: Kajplats 6 på höghuskajen i Liljeholmen och Nordens högsta kontorsbyggnad Citygate är exempel på Sveriges mest komplexa höghusprojekt idag. Hör ansvariga konstruktörer och experter på PE berätta om lösningarna under uppförandet.

Film 2: JM har under 20 år utvecklat Liljeholmskajen, här berättar de historien.

JM har under 20 år utvecklat Liljeholmskajen, se JMs film.

 

 

PE är ansvarig konstruktör för Kajplats 6, byggnaden med restaurang längst upp som består av en glaskub. PE är även ansvarig konstruktör för Kajen 5, den vita byggnaden med orange fasad i markplan.

Några av de kvarter på Liljeholmskajen där PE har varit ansvarig för elprojekteringen.