”Positive Footprint Housing” är Riksbyggens innovationsplattform för framtidens hållbara bostadslösningar. Pionjärprojektet Brf Viva i Göteborg har tilldelats priset Årets Miljöbyggnad och är nominerad till Bopriset 2019. Integra, numera en del av PE, var huvudkonstruktör.

Ambitionen med Riksbyggens bostads- och forskningsprojekt ”Positive Footprint Housing” är att utveckla Sveriges mest innovativa och hållbara bostadsprojekt. I Brf Viva testar Riksbyggen nya energilösningar, en helt ny typ av betong med betydligt lägre klimatpåverkan samt olika former för ökad social hållbarhet.

Konstruktionsmässig utmaning
Brf Viva består av tre låga hus om fem plan och tre höga hus om tio plan sammanbundna genom en platåbyggnad och entrébalkonger, Den branta slänten som projektet är beläget i, krav på att minimera sprängning, husens bärande system med pelare mot berg, installationsdragningar nedsprängda i berg samt geografiska begräsningar i produktion på plats innebar tekniska utmaningar för oss som huvudkonstruktör i projektet.

Göteborgs bästa byggnad 2019
Varje år delar kommunfullmäktiges ordförande ut ett pris för ”Årets bästa byggnad” i Göteborg. Priset kommer från Per och Alma Olssons fond och den vinnande byggnaden är den som bäst uppfyller fondens krav på utformning och användning. Vinnaren 2019 blev Riksbyggen och Brf Viva. Så här skriver Riksbyggen i ett pressmeddelande:

– Utmärkelsen ”Årets bästa byggnad” är det finaste priset en byggherre kan få i Göteborg och vi är väldigt glada och hedrade. Riksbyggen har i många år arbetat för ett grönare Göteborg och därför är det extra roligt att utmärkelsen går till Brf Viva som har byggts med stort fokus på hållbarhet. Priset är också en eloge till alla våra samarbetspartners som bidragit till skapandet av bostadsprojektet, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg. 

Läs hela pressmeddelandet och juryns motivering.

Finalist till Bopriset 2019
Riksbyggen och Brf Viva är en av 10 finalister till Bopriset som är instiftat av Boinstitutet. Juryns motivering: "Med ytor för gemenskap, skickligt inpassade ungdomslägenheter samt klimatsmart betong har Riksbyggen, i samverkan med Göteborgs stad, näringsliv, akademi och engagerade invånare, visat hur man bygger hållbara bostadsområden."

Uppdraget utfördes av Integra Engineering, som i november 2019 bytte namn till PE.

Brf Viva består av sex byggnader med totalt 132 lägenheter. Bild: Riksbyggen

I vår roll som huvudkonstruktör var bland annat den branta slänten en utmaning. Bild: Riksbyggen

Brf Viva i Göteborg är en del av”Positive Footprint Housing” - Riksbyggens innovationsplattform för framtidens hållbara bostadslösningar. Projektet har tilldelats Årets Miljöbyggnad. Bild: Riksbyggen