Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Ett dricksvatten med många utmaningar

Korsnäs kommun i Finland har länge haft stora utmaningar med vattenkvaliteten sensommartid och tidig höst. Järn- och manganvärden i vattnet har varit höga och i en problematisk stigande trend. PE har på mindre än 18 månader kunnat presentera och driftsätta en lösning som drastiskt förbättrade vattenkvalitén.

Ett dricksvatten med många utmaningar

När PEs uppdrag inleddes i september 2018 hade vattenverket i Korsnäs kommun många utmaningar. Kommunens vatten hade höga och stigande halter järn och mangan och kommunen kunde därför inte alltid säkerställa leverans av ett säkert dricksvatten till sina invånare. Med förtroendet att avsevärt kunna förbättra dricksvattnet i kommunen planerade PEs team en lösning i form av en mobil hypermodern kompletterande vattenrening med säkerhet som ledstjärna.

Hypermodern kompletterande vattenberedning

Alla vatten är kemiskt unika och vi hade en utmaning i att identifiera en passande, effektiv och säker rening för just Korsnäs. Ambitionen tillsammans med Korsnäs kommun var att säkra vattnet snabbt men även säkra det för framtiden på ett ekonomiskt rimligt sätt. PEs nya, kompletterande vattenrening inrymmer en mycket avancerad teknologi men är samtidigt lättskött.

”Projektet startades med en utredning samt en Mikrobiologisk BarriärAnalys där vi implementerade en kombination av olika barriärer i vattenreningsprocessen. Bland annat använde vi oss av ultrafilter som har såpass små porer att de stoppar eventuella virus och bakterier. Hela reningen är automatiserad och mycket energi-, vatten- och kemikaliesnål. Dessutom tar den lite plats”, säger Michael Ohlsson, Dricksvattenexpert på PE.

Från det att PEs konsulter implementerade lösningen i november 2019 har projektet snabbt kunnat omvandla ett utmanande dricksvatten till ett vatten som är exceptionellt klart, rent och med bättre smak – Och det på bara sex månader. Vattenverket kan nu behandla upp till 40 000 liter i timmen och därmed säkra vattnet för alla hushåll och andra nyttjare.

”Det var en stor utmaning att planera, utföra, transportera, installera, prova och driftsätta det nya vattenverket till Österbotten, men det har verkligen förbättrat situationen för invånarna i kommunen”, fortsätter Michael.

Österbottens säkraste dricksvatten

Resultatet visar att de tidigare höga värdena för bland annat järn, mangan och grumlighet nu ligger under vad som är mätbart. Vattnet har gått från att vara helt grumligt till kristallklart. Kommunens nya vattenrening har därtill lyckats förebygga virus, bakterier och parasiter.

”Det här är riktigt, riktigt perfekt. Av järnet, manganet och turbiditeten finns inte längre ett spår. När jag tittade ner i tanken full med vatten trodde jag den var tom, så klart var vattnet. Det kändes helt otroligt”, säger Drifttekniker vid Korsnäs vattenverk.

”Sedan starten av projektet har teamet på PE kunnat ta fram en lösning för kunden som har överträffat våra förväntningar. Alla vatten är unika och det finns ett stort antal alternativa utföranden. Nu kan kommunen och chefen för vattenverket fullfölja sin uppgift – att leverera säkert vatten till sina medborgare”, menar Michael Ohlsson.

Vattenverket i Korsnäs kommun

PEs lösning – en hypermodern kompletterande vattenberedning