Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Underhållsplaner för en långsiktig och trygg fastighetsförvaltning

Kumla kommun (kommunfastigheter) önskade att få ett helhetsgrepp över sina fastigheters framtida behov av underhåll och den underhållsskuld som finns idag. Detta för att få en långsiktig fastighetsförvaltning och därmed kunna vara ute i god tid vid ekonomisk planering och prioritering av underhåll. PE Teknik & Arkitektur anlitades för att ta fram underhållsplaner för Kumla kommunfastigheters samtliga fastigheter.

Kumla kommunfastigheter förvaltar skolor, förskolor, vårdboenden och andra kommersiella fastigheter så som till exempel gevärsförråd, badhus och bibliotek. Kumla kommunfastigheter gav PE uppdraget att ta fram underhållsplaner för hela sitt fastighetsbestånd, vilket totalt är en yta på 140 000 m². En underhållsplan visar vad som behöver göras med fastigheten, när det ska göras samt hur mycket det kommer att kosta.  

Hela fastigheterna sågs över 

PEs projektledare tog fram en underhållsplan för varje fastighet. Fastigheten generella skick sågs över och det kollades upp när eventuella renoveringar eller till/ombyggnationer var utförda. Uppdraget innebar att PE tittade på fastigheten utvändigt så som exempelvis på fasader, fönster, dörrar, tak, takavvattning, lekplatsutrustningar, mark, utvändiga utrustningar, och även invändigt så som på väggar, tak, innerdörrar, golv, undertak, utrustningar och hissar.  

PEs projektledare dokumenterade allt på ett enhetligt sätt i underhållsprogrammet för att underlätta för användarna för Kumla kommun. Planen ger en tydlig överblick över Kommunfastigheters framtida åtgärder, vilket minskar oförutsedda reparationer och medför lägre kostnader för drift och underhåll. Planen visar också underhållsskulden, vilket innebär det totala uppskattade beloppet för allt underhåll som borde varit gjort men som inte har gjorts.