Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Platsanpassad design för Sickla strandbad

Sickla strandbad är en populär badplats och EU-bad vid Sicklasjön i Stockholm. PEs landskapsarkitekter fick i uppdrag att göra strandbadet trivsammare och mer tillgängligt. Nära samarbete med beställare och entreprenör möjliggjorde en platsanpassad design som följer befintlig topografi.

Stranden upplevdes trång och otillgänglig då sandytan sluttade brant ner mot strandkanten. Målet var att tillgängliggöra så stor yta av badplatsen som möjligt och att gestaltningsmässigt anpassa platsen till en anslutande passage – ”Badgången”. Platsen fick även flera trivselfunktioner genom ett platsbyggt ombytesbås, sittplatser och perennplanteringar.

Terrassering som följer befintligt berg

Delar av strandens mark terrasserades med ett soldäck och en ramp som leder ner till strandkanten. Vid blottläggning av befintligt berg visades att omfattningen var större än tidigare uppskattat vid geoteknisk undersökning. Med hjälp av inmätningar, 3D-modellering och samarbete mellan landskapsarkitekt, beställare och entreprenör anpassades soldäckets utbredning och terrassering till att följa befintligt berg och undvika sprängning.

Roll som samordnare

Sediment under strandens sand behövdes även saneras och PE fick uppdraget som samordnare i en teknikkonsultgrupp med landskapsarkitekter, geotekniker, miljövetare och konstruktörer. PE projekterade förfrågningsunderlag, bygghandling och relationshandling av Sickla strandbad. Badplatsen invigdes 2019.