Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Ny gymnasieskola i bästa läge på kajen vid Nacka Strand byggs ovanpå befintliga lokaler

Vid Nacka Strand i Stockholm har Pefab byggt på sina lokaler för att utöka användningen med två våningar gymnasieskola. Befintlig takkonstruktion revs och byggnaden försågs med två nya bjälklag samt nytt tak. Produktionen påbörjades under våren 2022 och skolan flyttade in i lokalerna i augusti samma år.

Uppdraget åt Pefab omfattar konstruktionsritningar för rivning av en befintlig takkonstruktion bestående av stora limträbalkar och dragstag, nya bjälklag och tak av limträ och stål, kompletterande stålstomme för att föra tillkomna laster till grunden genom befintliga bjälklag, pålgrundläggning för nya lastnedtagspunkter inne i byggnaden samt två nya trapphus på utsidan av befintlig byggnad. Entreprenören för grundläggning var Veidekke, entreprenören för stomme var Novogruppen.

Byggnaden är ursprungligen från 1999 och har använts som båthall och kontor. I bottenplan finns restauranger, nyrenoverade och i full verksamhet under byggtiden. Som ett första steg tillkallades geotekniker för att avgöra om markens bärighet var tillräcklig för den ökade lasten påbyggnaden innebar, befintlig grundläggning var platta på mark. Det visade sig vara knappt och vi behövde därför projektera kompletterande grundläggning i form av borrade stålrörspålar, både invändigt samt under de nya trapphusen. I och med att lokalerna i bottenplan var i fullt bruk under byggtiden innebar det stora utmaningar att borra nya pålar invändigt. Lokalerna var trånga och nyligen renoverade, så lite åverkan som möjligt skulle göras. Lösningen blev att använda sig av en pålmaskin som kallas ”källarmus” vilken kan ta sig in i trånga utrymmen. Med den kunde entreprenören borra ned de omkring 8m långa stålrörspålarna under natten för att restaurangerna sedan kunde välkomna sina gäster redan nästa dag.

-Tidplanen var väldigt tajt, bygghandlingar skickades direkt till entreprenören för att omedelbart tas i bruk. Något vi ritat ena dagen kunde vara byggt redan efterföljande dag. Ett utmanande och roligt sätt att jobba. Vikten av platsbesök och tät kommunikation med entreprenör och beställare var A och O för att projektet skulle kunna ros i hamn.

Härunder döljer sig en 8 m lång borrad stålrörspåle

Nytt trapphus under byggnation

Befintlig byggnad efter rivning av tak

Ny stålkonstruktion

Kontaktpersoner