Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Lundellska skolan flyttar in i cirkulär miljö

Uppsala universitet har lämnat de tidigare militärkasernerna på Polacksbacken för Ångströmslaboratoriet, vilket ritades av PE Teknik & Arkitektur. Kasernerna byggs nu istället om för Lundellska skolan. I det projektet har PEs inredningsarkitekter gestaltat en inkluderande, modern och flexibel studiemiljö med cirkularitet i fokus.

Lundellska skolan i Uppsala, även känd som ”Skrapan”, är en kommunal gymnasieskola med musikprofil, stora ambitioner och anrik historia. Nu flyttar skolans cirka 1 200 elever i två etapper till nya lokaler på Polacksbacken, ett kulturminnesklassat område med före detta militärkaserner. För ändamålet har fastighetsägaren Hemsö genomfört en totalrenovering av fem hus med en total programyta på cirka 10 000 kvadratmeter.

Minsta möjliga koldioxidavtryck

Cirkularitet, med återbruk av byggnadsdelar och teknik, har stått starkt i fokus för detta projekt där PEs inredningsarkitekter anlitades för att gestalta miljön. Arbetet har genomförts i tätt samarbete med skolverksamheten och samordnats med många discipliner under projekteringsprocessen. Viktiga parametrar för gestaltningen har varit att lärmiljön i de historiska lokalerna ska vara inkluderande samt erbjuda moderna, flexibla studieytor och mötesplatser för olika arbetssituationer. Flexibel och generell möblering ska möjliggöra olika placering och användning över tid. 30 procent av inredningen består av befintliga möbler som har blivit renoverade. Nyinköpen håller hög kvalitet för framtida renovering och återanvändning.

– Projektet är unikt med sin cirkularitet och strävan efter minsta möjliga koldioxidavtryck. Det har varit både spännande och utmanande att utifrån de ingångsvärdena skapa en modern, välfungerande undervisningsmiljö i de fantastiskt vackra och delvis kulturmärkta lokalerna. Vi är stolta över att ha åstadkommit en trivsam vardagsmiljö som erbjuder både elever och personal många möjligheter för studier, samarbete och återhämtning, säger Anki Andersson och Andreas Säfwenberg, inredningsarkitekter SIR/MSA på PE.