Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Flexibla kontor i klassisk industrimiljö

I Malmö omvandlar nu Atrium Ljungberg Mobiliaområdet från köpcentrum till levande stadskvarter. Det görs med respekt för befintliga byggnaders industrihistoriska karaktär, något som också präglar PEs gestaltning av kontorskvarteret Bohus 8.

Den nya kontorsbyggnaden, som kommer att ligga utmed Trelleborgsvägen, får en bruttoarea på cirka 5 500 kvadratmeter. Byggstart är planerad till början av 2022. För att möta efterfrågan på en framtida kontorsmarknad utgår konceptet från att gemensamma funktioner kommer att delas och kontorsytor görs flexibla och effektiva. Gestaltningen medger en mycket stor flexibilitet i placeringen av kontorsväggar.

Gestaltningen med varmt röda tegelfasader i kombination med sandsten ger en fasadutformning som står sig över tiden. Fasaderna ska spegla konceptet, vara kostnadseffektiva och ska i hög grad vara prefabricerade, inte minst på grund av att läget i stadsbilden ger en trång byggarbetsplats.

Långsidornas tegelfasader får en lugn och enkel rytm via fönsterpartier och mellanliggande täta delar i sandsten. Mitt på byggnaden finns det pausrum på varje plan. Där placeras ett burspråk för att ge utblickar mot omgivningen. Det blir samtidigt ett smycke på fasaden med sin lätta och lite glänsande mässingsfasad.