Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bild: Rstudio

Ett toppmodernt shoppingcenter som stärker Jönköping

Köpcentrumet Asecs i Jönköping har moderniserats genom en omfattande om- och tillbyggnad. Totalt har 95 butiker och 18 restauranger fått nya och moderna lokaler under ombyggnaden. Dessutom har tre nya entréer byggts och alla gångstråk och övriga publika delar har renoverats. PE Teknik & Arkitektur har på uppdrag av Alecta och Wästbygg varit huvudkonstruktör under både system- och bygghandlingsskede i projektet.

Alecta har de senaste åren vidareutvecklat och byggt till totalt cirka 70 000 kvadratmeter yta i Asecs köpcentrum, vilket gör handelsområdet vid E4:an i Jönköping till ett av Sveriges största. Arbetet med om- och tillbyggnad har genomförts under etapper och verksamheten har under respektive etapps byggperiod varit öppen i övriga delar av Asecs. Lagom till Asecs 35-årsjubilum våren 2022 var hela moderniseringen av köpcentrumet klart.   

PE var involverade i projektet från start och var huvudkonstruktör under både system- och bygghandlingsskede. Vårt team av konstruktörer, projektörer och beräkningsingenjörer projekterade grundläggningen och stålstommen. En unik del av projektet är att konstruktionen är framträdande och en stor del av Asecs arkitektoniska uttryck. 

Utmaningar med verksamhet som är igång samtidigt 

En av utmaningarna i etapp 1 var att utföra arbetet i flera deletapper för att möjliggöra fortsatt verksamhet i de uthyrda lokalerna, vilket krävde noggrann planering och samarbete mellan alla involverade parter. Det innebar utmaningar för konstruktion och utförande då byggnaden delades upp både på längden och bredden för att lösa pusslet med att kunna erbjuda alla hyresgäster någon lokal under hela projektet. 

PEs experter valde i tätt samarbete med Alecta och Wästbygg att skapa en flexibel stomme för att möta hyresgästernas behov nu och i framtiden, stomlösningar som är kostnadseffektiva och hållbara över tid. Då köpcentrum är i ständig förändring var en viktig faktor att minska framtida kostnader vid ombyggnationer och minska störningar för omgivande pågående verksamheter. Golvet dimensionerades till exempel därför extra kraftigt för att möjliggöra flexibel placering av avväxlingspelare, och det är förberett för att enkelt kunna montera nya rulltrappor med så små ingrepp som möjligt i konstruktionerna. 

Även etapp 2 utfördes i flera deletapper anpassade till butikernas pågående verksamhet. En annan komplex del i projektet var att anpassa en äldre stomme till dagens normer bland annat när det kommer till dagens krav på inomhusklimat, vilket till exempel medför högre installationstäthet. Dessa utmaningar har ställt stora krav på samarbetsförmåga, flexibilitet och uppfinningsrikedom mellan projektörer, entreprenörer, beställare och verksamhet.