Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Optimerad byggnad för räddning till sjöss

När Svenska Sjöräddningssällskapet (SRSS) skulle stärka sitt arbete i Göteborgs skärgård med en ny sjöräddningsstation på Rörö var det avgörande att optimera byggnadens funktion och yteffektivitet. PE fick uppdraget av entreprenören Tornstaden Byggnads AB.

Den nya sjöräddningsstationen på Rörö i Göteborgs skärgård förstärker sjöräddningsarbetet i området samtidigt som stationen fungerar som en lokal samlingsplats för Röröborna. PE fick i uppdrag att projektera stationen, från bygglovshandlingar till bygg- och relationshandlingar.

– Uppdraget utgick från en tidigare skiss, som sedan förändrades på grund av nya förutsättningar under bygglovsskedet. Centralt i projektet var att optimera gestaltning, funktion och yteffektivitet. Byggrätten var relativt begränsad, men i samarbete med SRSS representanter lyckades vi hitta rätt platser för funktionerna i stationen och på bryggorna så att deras flöden fungerar optimalt. Det är fantastiskt roligt att arbeta med en slutanvändare som har behov och krav som är så tydliga och konkreta, säger Nina Dahl, ansvarig arkitekt.

Gestaltning speglar verksamhet

Den nya sjöräddningsstationen ligger på en pir och till synes på vattnet. För att säkra en hållbar funktion under lång tid framöver är materialvalen gedigna och utförandet robust. Alla lösningar har anpassats efter verksamhetens krav.

– Vi har ansträngt oss för att få gestaltningen att tala samma språk som Sjöräddningen. Stationen utstrålar robust kvalitet med fokus på funktion. Detta var en av de delar som utvecklades under bygglovsskedet när vi på PE hade involverats, säger Annelie Johansson, byggnadsingenjör på PE.

Stationen blev klar enligt tidplan när den öppnade 2020. SRSS är nöjda med sina nya lokaler där verksamheten har goda förutsättningar att utvecklas under lång tid framöver.

Sjöräddningsstationen förstärker sjöräddningsarbetet i området samtidigt som stationen fungerar som en lokal samlingsplats för Röröborna.

Med SRSS representanter lyckades vi hitta rätt platser för funktionerna i stationen och på bryggorna så att deras flöden fungerar optimalt.

Alla lösningar har anpassats efter verksamhetens krav.

Stationen ligger på en pir och till synes på vattnet. För att säkra en hållbar funktion under lång tid framöver är materialvalen gedigna och utförandet robust.