Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Lokaler med puls

Kiwa Inspecta flyttade till nya lokaler och gick samtidigt över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. PEs uppdrag omfattade inplaceringsskisser, gestaltningskoncept, projektering inför ombyggnationen, inredningsprojektering samt deltagande i den interna förändringsprocessen.

Kiwa Inspecta flyttade från sina dåvarande lokaler i Bergshamra till ny adress i Solna. Vi skissade på olika planlösningar för att tillsammans med Kiwa och den externa byggprojektledaren komma fram till en optimal lösning.

Engagemang inför nytt arbetssättet

Parallellt med skissandet stöttade vi Kiwa i deras förändringsresa mot ett aktivitetsbaserat kontor. Vi samarbetade med en extern förändringsledare samt Kiwas interna projektledare. Genom workshops och samtal bidrog vi till kunskap om, och engagemang inför, det nya arbetssättet.

Välkomnande lounge för gäster och medarbetare

Kiwa önskade en välkomnande entré för sina gäster samt en naturlig mötesyta för de anställda. Lösningen blev en öppen entréyta med en välkomnande lounge i nära anslutning till matsal och kaffe. I anslutning till loungen finns även mötesrum, ett stort utbildningsrum samt öppna arbetsplatser med både höj- och sänkbara skrivbord, touch-down bord samt enskilda läsplatser.

Höga sekretesskrav

Kiwa har höga krav på säkerhet och de mer sekretessbelagda arbetsplatserna placerades på avstånd från entréytan. Längst in i lokalen finns en tyst avdelning där enskilt arbete utförs.

Mer puls

Kiwa är mycket nöjda och upplever att de har fått ett kontor med puls med ett uttryck som speglar varumärket. Kontorets utformning gör medarbetarna mer aktiva och de varierar sin arbetsplats utifrån arbetsuppgift.