Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bild: JM

Rådgivare i miljöfrågor

Täby park är en ny stadsdel i Stockholm som växer fram på det som tidigare var ett galoppfält. De första husen har färdigställts och under 2020 flyttade de första invånarna in. På uppdrag av Täby kommun var PE rådgivare i miljöfrågor inför exploatering av marken.

Täby Park utgör cirka 70 hektar och är planerat för cirka 6 000 bostäder och 5 000 arbetsplatser. Området exploateras i etapper och kommer succesivt att byggas ut under 20 till 30 år. PEs uppdrag omfattade miljökontroll och efterbehandlingsåtgärder inom området med syfte att göra marken lämplig för planerad bostadsbyggnation. PE har även upprättat en riskbedömning med syfte att ge vägledning och rekommendation kring arbetet.