Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Modernisering av kulturhistoriskt känslig utemiljö

Vi fick i uppdrag att utforma utemiljön när SISAB adderade en ny del till 1950-talsmiljön på Sturebyskolan i södra Stockholm. Utmaningen i projektet var att hitta en lämplig placering för byggnaden på den kulturhistoriskt känsliga skoltomten.

Sturebyskolan är en grönklassad byggnad som ritades på 1950-talet av Paul Hedqvist. Tillbyggnaden är en så kallad konceptbyggnad vilket innebär att den följer ett förutbestämt program som har tagits fram av SISAB. Projektet är ett av de första som tillämpar konceptet. PE fick i uppdrag att utforma utemiljön i anslutning till tillbyggnaden, den största utmaningen var att hitta en lämplig placering för byggnaden på den kulturhistoriskt känsliga skoltomten. Även höjdskillnaden och lutningen på platsen utgjorde en utmaning, lösningen var att höja upp ytan framför byggnaden med hjälp av en stödmur, det skapade även en avskild yta för de yngsta barnen.

Tydliga stråk och konstnärlig utsmyckning

Sturebyskolan har totalt över 1 200 elever och många elever som inte själva använder tillbyggnaden passerar den för att nå skolans entréer. Därför lade vi stor vikt vid att skapa tydliga stråk och passager för att underlätta flöden av människor utan att störa verksamheten i tillbyggnaden. Hållbarhet var en viktig faktor i projektet. Material och utrustning stämdes av mot byggvarubedömningen och man har även månat om att bevara befintliga träd på platsen och ge dem ännu bättre förutsättningar än tidigare.

Den stora utmaningen i projektet var att hitta en lämplig placering för byggnaden på den kulturhistoriskt känsliga skoltomten.

Projektet förhöjdes ytterligare av samarbetet med konstnären Linea Matei, vars konstverk Skoj syns både inne i byggnaden och i perforerade metallplåtar i räcken.

Vi lade stor vikt vid att skapa tydliga stråk och passager för att underlätta flöden av människor utan att störa verksamheten i tillbyggnaden.

Hållbarhet var en viktig faktor i projektet. Material och utrustning stämdes av mot byggvarubedömningen.

Kontaktpersoner

Johan Jacobsson

Johan Jacobsson

Landskapsarkitekt/stadsplanerare LAR/MSA

+46 10-516 06 98 Stockholm Hantverkargatan