Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Visionsbild: Vasakronan / Wester & Elsner

Förnyelse av Sergelgatan

När Vasakronan moderniserade de handelsrelaterade ytorna i Hötorgsskraporna i Stockholm ansvarade PE för el- och teleteknik samt kraftförsörjning. Projektet går under namnet Sergelgatan och är en del av  området Sergelstan, det vill säga kvarteren runt Sergels torg.

Hyresgästerna i höghusdelarna skulle sitta kvar under tiden galleriadelen i låghusdelarna och alla teknikutrymmen byggdes om. Detta innebar en stor utmaning eftersom de teknikutrymmen som försörjer husens högdelar finns i låghusdelarna och därför inte kan tas ur bruk. PE satte ihop ett team med specialister som tog sig an utmaningen i projektets två delar. I den ena delen byggdes provisoriska data- och elnät upp för att hålla högdelarna i drift medan låghusdelarna demonteras. När låghusdelarna hade rivits ned och var stomrena, påbörjades arbetet med en klassisk nyprojektering.

Läs mer om Sergelgatan på Vasakronans hemsida >