Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bild: Krook & Tjäder

Nytt psykiatrisjukhus i Västervik

Region Kalmar utökar specialistpsykiatrin i Västervik genom att bygga ett nytt psykiatrisjukhus. På uppdrag av Prefabsystem Syd Entreprenad AB har PE dimensionerat och modellerat nybyggnationens prefabstomme. Dessutom samordnar PE alla prefabaktörer i projektet.

De nya lokalerna för psykiatrisk vård i Västervik byggs i direkt anslutning till Västerviks sjukhus och kommer att samla specialistpsykiatrins alla verksamheter och kompetenser under ett tak. Den nya byggnaden får sju våningar ovan mark och en totalyta på 24 500 kvadratmeter. Den beräknas stå färdig för inflyttning under 2025.

PEs konstruktörer har dimensionerat och projekterat byggnadens prefabstomme. Uppdraget inkluderar att ta fram montage- och tillverkningsritningar på samtliga byggnadsdelar förutom bjälklagens håldäcksplattor (HD/F) och trappor. Det omfattar pelare och balk i stål och betong, bärande invändiga betongväggar samt sandwichväggar med matris- eller tegelmönster. I en samordnande roll ser PE även till att det som andra prefabaktörer levererar passar in i helheten.

En stor utmaning att lösa både tillverknings- och montagemässigt har varit att byggnadens tegelfasad övergår i matrisfasad mitt i ett våningsplan. Sandwichväggarna fick här skarvas och det gällde att hitta bra sätt att få allt att sitta ihop. Hållbarhetsmässigt har konstruktörerna eftersträvat en effektiv materialåtgång och bland annat ändrat kravställningar på hur mycket brandskyddat stål som används, så att mängden kunnat minskas med cirka 71 ton.