Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Guide för framtidens förskola

Framtidens förskola är SISABs koncept med smart och välplanerad miljö för att barn och personal ska få de utrymmen som krävs. PE har tagit fram ett styrdokument för planering och utformning av förskolegårdar samt utvecklat akustiklösningarna inom ramen för konceptet.

SISAB äger och förvaltar merparten av Stockholms stads skolor och förskolor. Konceptet Framtidens förskola ska säkerställa hållbara förskolor där barnens och personalens pedagogiska verksamhet och välbefinnande är i fokus.

Banbrytande akustikkoncept

Traditionellt har förskolor byggts utan adekvat akustikbehandling men med påkostad ljudisolering. Med förbättrad akustikbehandling minskar behovet av ljudisolering vilket leder till besparingar i både produktion och arbetsmiljörelaterade problem. PEs akustiker fick i uppdrag att utveckla konceptet avseende akustik och även att delta i anpassningen av de förskolor som byggs. Målet är en tyst och bullerfri förskolemiljö som främjar barnens språkliga utveckling och lärande. Lösningarna bygger på ett utvecklingsarbete som PE har drivit tillsammans med SISAB där intervjuer har gjorts med personal och elever för att förstå de akustiska utmaningarna.

Styrdokument för planering och utformning av förskolegårdar

PEs landskapsarkitekter har tagit fram ett styrdokument för planering och utformning av förskolegårdar inom ramen för konceptet. Dokumentet är ett hjälpmedel och en guide som ger förslag på disposition av utemiljön samt tillhörande materialpalett. Här finns en bland annat en förteckning över ett basutbud av utrustning med kostnadsuppskattning samt förslag på zonindelning och placering av komplementsbyggnader på tomten. Målet är att säkerställa en genomtänkt utformning som tillgodoser verksamhetens och barnens behov av en stimulerande, pedagogisk och funktionell utemiljö. Styrdokumentet ska även i ett tidigt skede ge en inblick i utemiljöns delar och en uppskattning om kostnaden. Erfarenhetsåterföring från tidigare byggda förskolor ligger till grund för styrdokumentet tillsammans med SISAB’s projekteringsanvisningar och goda exempel.