Vi strävar efter att bidra till en mer hållbar framtid. Detta gör vi framförallt genom de lösningar vi tar fram med våra kunder. Tillsammans bygger vi morgondagens samhällen, infrastruktur och industri.

Vi förnyar samhället genom innovativa och hållbara lösningar

Hållbarhet utgör en del av PEs vision och är en strategisk plattform som ska genomsyra allt vi gör. Vi arbetar med hållbarhet på tre sätt; genom samverkan i samhället, i vår verksamhet med våra medarbetare och framförallt genom att bidra med vår kunskap i våra uppdrag.

För oss är hållbarhet en långsiktig och holistisk fråga, där vi utgår från FN:s globala hållbarhetsmål. Vi arbetar med att förbättra oss inom alla aspekter av hållbarhet och mäter löpande utfallet för att se om vi rör oss i rätt riktning. Varje år görs en väsentlighetsanalys som vi använder som underlag i vår prioritering.

PEs hållbarhetsråd

Hållbarhetsarbetet leds och koordineras av PEs hållbarhetsråd, där VD och koncernchef är ytterst ansvarig. Vi har valt ett hållbarhetsråd istället för en hållbarhetschef för att kunna hantera den komplexitet och bredd som hållbarhet innebär. Frågeställningarna som hållbarhetsrådet hanterar spänner från PEs kunderbjudande, hållbarhetskompetens och samhällspåverkan till interna miljöfrågor, jämlikhet och affärsetik.

Hållbarhetrådets medlemmar

  • Per-Arne Gustavsson, VD och Koncernchef
  • Amanda Tevell, Affärsområdeschef Samhällsutveckling
  • Peter Stigson, Sektionschef Hållbar samhälls- & näringslivsutveckling samt Tekn. Dr Energi- & miljöteknik
  • Sofia Wollmann, Kvalitets- och Miljöchef
  • Åsa Holmgren, HR-direktör

Läs mer i PEs hållbarhetsredovisning 2018

PEs Hållbarhetspolicy