Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Rosendal

Rosendal är en ny urban och grön stadsdel som växer fram i södra Uppsala. Här byggs en mix av bostäder, handel […]

Biograf Röda Kvarn

Röda Kvarn är Helsingborgs äldsta biograf och drivs i dag av Folkets Hus och Parker. För att möta konkurrens från streaming, […]

Maximteatern

Efter ett par stängda år ska Maximteatern på Östermalm i Stockholm byggas om och återuppstå som en flexibel kulturscen. Här ska […]

Folkets hus

Fastighetsägaren BanFast moderniserar klassiska Folkets hus vid Norra Bantorget i Stockholm så att detta kan fortsätta att vara en mittpunkt i […]

Farstaängen E3

Grönområdet Farstaängen har fått en ny färgglad mötesplats där olika platser för umgänge och aktiviteter erbjuds. Hållbarhetsaspekter som dagvattenhantering, biologisk mångfald […]

Bandängens lekplats

Gestaltningen av Bandängens lekplats bygger på temat att upptäcka naturen ”liten som en myra”. Utrustning, materialval, växtval och färger anspelar på naturen […]

Täby simhall

Täbys helt nya simhall är placerad i den nybyggda stadsdelen Täby park och invigdes hösten 2022. PE ansvarade för projektering av […]

Kastellparken

Kastellparken i Uppsala är en fyra hektar stor park som rustats upp för att bli områdets nya stadsdelspark. Vi fick i uppdrag […]

Plantanparken

Plantanparkens blomsterpräglade koncept hämtade inspiration från att stadens plantskola har legat på platsen. Material i gott skick bevarades eller återanvändes och […]