Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bild: Arkitekthuset

Nyproducerade lägenheter med utsikt över Vättern

Området Kärnekulla är en helt ny stadsdel i Habo med handel, skola och cirka 700 bostäder. Kärnekulla Vättervyn består av 90 Svanenmärkta lägenheter i olika storlekar som alla har utsikt över naturen kring Vättern. PE Teknik & Arkitektur har på uppdrag av Prefabsystem syd varit ansvarig stomkonstruktör i projektet.

Kärnekulla Vättervyn har en speciell huskropp som är formad som en trappa där samtliga lägenheter har balkong eller uteplats med utsikt över naturen kring Vätterns strand. Projektet hade höga hållbarhetskrav och byggnaden är Svanenmärkt. Svanenmärkningen innebär att byggnaden lever upp till höga krav vad gäller resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan, cirkulär ekonomi och biologisk mångfald. Till exempel så kontrollerades allt byggmaterial och alla kemiska produkter under uppförandet av Kärnekulla Vättervyn och byggnaden uppfyller kraven för låg energianvändning.

Noggrann optimering av grundkonstruktionen

PE var ansvarig stomkonstruktör i projektet, vilket innebär totalansvar för dimensionering och projektering av byggnadens stomme Byggnaden har en effektiv och enkel stomuppbyggnad, i både stål och betong, som uppförs genom ett optimerat prefabricerat elementmontage. Byggnadsstommen består av massiva innerväggar, bjälklag av HD/F, balkonger, loftgångar, betongtrappor, stålpelare och stålbalk.

En unik och spännande del av uppdraget för PEs byggnadskonstruktörer var den trappade formen på huset tillsammans med en optimerad stomlösning. I och med husets utformning så fanns det stora utmaningar med stabilitet och hantering av ojämna lastfördelningar. PE arbetade tätt tillsammans med Prefabsystem syd för att få till den mest optimala stomlösningen, där överbyggnad och grundkonstruktion samverkar.

Byggherre är Tosito och arkitekt är Arkitekthuset. Kärnekulla Vättervyn stod klart för inflyttning 2022.