Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Projektengagemangs årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021 är publicerade

Regulatoriska pressmeddelanden

Projektengagemang Sweden AB (publ) har offentliggjort årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021 och de finns nu tillgängliga på bolagets hemsida www.pe.se.

Rapporterna är bifogade till detta pressmeddelande och finns även tillgängliga på https://www.pe.se/ir/finansiella-rapporter.

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett utskrivet exemplar av årsredovisningen eller hållbarhetsrapporten 2021 kan beställa det via ir@pe.se.

Informationen är sådan som Projektengagemang är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-11 12:00 CET.

Ladda ned pressmeddelande