2019 +

Årsredovisning

Hållbarhetsrapport

Bokslutskommuniké januari till december, 2019

Delårsrapport januari till september, 2019

Delårsrapport januari till juni, 2019

Delårsrapport januari till mars, 2019

2018 +

Årsredovisning

Hållbarhetsrapport

Bokslutskommuniké januari till december, 2018

Delårsrapport januari till september, 2018

Delårsrapport januari till juni, 2018

Delårsrapport januari till mars, 2018

2017 +

Årsredovisning

Bokslutskommuniké januari till december, 2017

Delårsrapport januari till september, 2017

Delårsrapport januari till juni, 2017

Delårsrapport januari till mars, 2017

2016 +

Årsredovisning

Bokslutskommuniké januari-december, 2016

Delårsrapport januari till september, 2016

Delårsrapport januari till juni, 2016

Delårsrapport januari till mars, 2016

2014 +

Årsredovisning

Beställ tryckt material