Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Ny förskola i Töreboda ska snabbt bli verklighet med hjälp av PE Teknik & Arkitektur

Nyheter

Västgötska Töreboda ligger i en expansiv region som bland annat innefattar Volvos kommande batterifabrik i Mariestad. Mot denna bakgrund ska en ny förskola byggas i bostadsområdet Östra Börstorp, där även ny småhusbebyggelse planeras. PE Teknik & Arkitektur har fått i uppdrag att utföra projekteringen av förskolan.

Törebodas nya förskola får åtta avdelningar fördelade på två våningar. PE är projektledare och generalkonsult för projektet som har planerats under ett antal år och som nu ska färdigställas på tämligen kort tid. PE leder projekteringen för utförandeentreprenad och bidrar med kompetens inom konstruktion, VVS, ventilation, el, styr, akustik, energi, tillgänglighet, arkitektur (utvalda delar) och kontrollansvar enligt PBL. Förskolan planeras att öppna januari 2025 och i uppdraget ingår även en solcellsanläggning.

Smart samverkan möjliggör projektet

– Projektet har krävt ett omtag för att det skulle hålla sig inom gällande detaljplan, vilket gett oss en snäv tidplan för projekteringen och för entreprenaden. Tack vare ett tätt samarbete mellan PEs teknikdiscipliner och med Töreboda kommun kan vi få färdigt de handlingar som behövs till entreprenadupphandlingen så att bygget kan starta i rätt tid, förklarar Björn Nygren, projektledare på PE.

En trygg och hållbar skolmiljö

I projekteringen anstränger sig PE och kommunen tillsammans för att fånga upp viktiga synpunkter både från verksamheten och från kommunens driftavdelning, och på så vis få till stånd en hållbar och väl utformad förskola både för brukarna och för drift- och underhåll. Målet är en bra arbetsmiljö för personalen och en trivsam och trygg miljö för barnen, såväl inomhus som utomhus. Arkitekt är AGE Arkitekter, men då mycket arbete nu ska utföras på kort tid kommer PEs arkitekter också att bidra i utvalda delar av uppdraget.

Bilder

Relaterade artiklar

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Välkommen med din förfrågan

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.