Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Rådgivning om klimatrisker och MSBs bidrag för naturolyckor

Nyheter

Just nu, mellan den 4 december och 4 mars, pågår en av de två årliga ansökningsperioderna då kommuner har möjlighet att ansöka om MSBs statsbidrag för att förebygga naturolyckor. Bidraget kan sökas för åtgärder som minskar sannolikhet eller konsekvens av att befintlig bebyggelse kan drabbas av ett förändrat klimat. PEs experter inom klimatriskanalys och klimatanpassning hjälper till med såväl bidragsansökan och utredning som projektgenomförande.

Översvämningsrisker att hantera

Hantering och förebyggande av klimatrisker en allt viktigare punkt på samhällsagendan. För kommuner kan det handla om att till exempel identifiera risker för översvämning från skyfall, hav eller vattendrag för att kunna genomföra och planera åtgärder som förebygger riskerna.

Stödpengar att söka

En kommun kan få bidrag av MSB för en anpassningsåtgärd som är noggrant utredd och ordentligt underbyggd. Trots de senaste årens ökade fokus på klimatrisker är det hittills bara ett fåtal av Sveriges kommuner som har sökt och fått detta bidrag för något eller några projekt. PE kan bidra med analys av risker och identifiera behov i kommunens bebyggda miljö, ge stöttning under hela ansökningsförfarandet samt även genomförande av byggnations-/anläggningsprojekt.

Väl införstådda i processen

PE har stor erfarenhet av att arbeta mot statliga myndigheter i denna typ av processer och vi är vana vid att utföra klimatriskanalyser. Vi erbjuder oss att stötta en kommun i hela kedjan från analys av möjliga översvämnings- och skyfallsrisker och framtagning av genomarbetade förslag på lämpliga åtgärder, via genomförande och vidare till uppföljning och avrapportering efter åtgärdens färdigställande till MSB i enlighet med de villkor som gäller för att få bidrag. Vill kommunen endast ha hjälp kring delar av processen kan vi även bidra med detta.

Bred expertis under samma tak

PEs strateger inom samhällsutveckling kan ta det övergripande ansvaret för att analysera risker och behov av åtgärder som finns i kommunen, paketera dessa och sammanställa åtgärdsförslag för att tillsammans identifiera de mest kostnadseffektiva lösningarna. Genom vår breda kompetens kan vi, under såväl analysfasen som vid ett genomförande, enkelt sätta ihop ett team med all nödvändig expertis. Det kan exempelvis handla om VVS-konsulter, geotekniker, landskapsarkitekter och stadsplanerare. I och med att all expertis finns under samma tak blir startsträckan avsevärt kortare än med många olika leverantörer.

Läs mer om MSBs bidrag för naturolyckor >

Kontakta oss

Har er kommun behov av stöd i frågor rörande klimatrisker och MSBs statsbidrag för naturolyckor? Hör av dig till oss så tar vi kontakt för att lyssna in era behov och var ni står i dag.  Vi ser fram mot att höra från dig!

Relaterade artiklar

PE hjälper fastighetsägare att arbeta effektivt med klimatrisker

Anpassning till klimatförändringarna är en viktig del av EU-taxonomins krav på verksamheter för att de ska anses vara hållbara. Det gör att klimatriskanalys och anpassning för ökad klimatresiliens hamnar allt högre upp på agendan för bygg- och fastighetsbranschen.

Kontaktpersoner

Amanda Engel Sällberg

Amanda Engel Sällberg

Strateg inom samhällsutveckling

+46 10-516 00 83 Malmö Aura

Sofia Lindborg

Sofia Lindborg

Projektledare, Sektionschef

+46 10-516 09 13 Malmö Aura