Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Inspirerande och hållbart på IVOs nya behovsanpassade kontor

Nyheter

När Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skulle bygga om sitt Stockholmskontor och anpassa det för nya, moderna arbetssätt fick PE Teknik & Arkitektur uppdraget att, med hållbarhet i fokus, utforma och inreda lokalerna samt driva förändringsledningen för att förankra kontorsmiljö och arbetssätt hos IVOs medarbetare.

På IVO, liksom på många andra arbetsplatser, pågår en övergång till behovsanpassat arbetssätt vilket innebär att medarbetare får större valmöjligheter att arbeta antingen hemifrån eller på kontoret. IVOs kontor i Stockholm har cirka 6 400 kvadratmeter fördelat på två våningsplan. Tidigare var ett av planen behovsanpassat och det andra hade cellkontor. Nu var tanken att bygga om och inreda kontoret för gemensamma arbetssätt överallt och samtidigt skapa en flexibel miljö som kan hantera förändrade behov i framtiden. Cirka 325 medarbetare skulle placeras ut på behovsanpassade arbetsplatser som inkluderar både hemvister och friare sittning.

Förändringsledning viktig del

PEs inredningsarkitekter, som även anlitades när IVOs kontor i Örebro anpassades till behovsanpassat arbetssätt, fick nu nytt förtroende i Stockholm. (Nu står även kontoren i Jönköping och Umeå på tur.) Utöver uppdraget att utforma och inreda kontorsmiljöerna drev PEs inredningsarkitekter förändringsledningen, vilket innefattade workshops för IVOs medarbetare och chefer.

– När en ny kontorsmiljö som bygger på nya arbetssätt införs så är det avgörande både att använda rätt strategiska grepp i gestaltning och arkitektur och att få med sig alla medarbetare. Vi hade gjort en förstudie tillsammans med beställare och en referensgrupp inför förändringarna. Inför att det nya kontoret skulle tas i bruk tog vi, med utgångspunkt i workshops och förändringsarbete, fram en handbok med spelregler och överenskommelser kring hur olika miljöer skulle fungera, säger Karolina Hammar, uppdragsansvarig inredningsarkitekt på PE.

En uppdaterad helhet med bevarade kvaliteter

Hållbarhet och återbruk var viktigt i projektet, vilket förenklades av att lokalen redan hade en hel del modulära lösningar och att IVO sedan tidigare hade högkvalitativa möbler och ett fint koncept som stod sig bra. Väggar, glas och dörrpartier kunde sparas och återanvändas inom lokalen. För inredningen gick det att vidareutveckla det befintliga konceptet och binda ihop nytt och befintligt till en uppdaterad helhet som blev ljus, färgglad och inspirerande. Nyinköpta möbler har hög kvalitet och kommer att hålla länge.

– I byggskedet fokuserade vi på att minimera omfattningen av ombyggnationen. Samtidigt som kontoret ska fungera som en viktig mötesplats för medarbetarna, så påverkades projektet av de nya behov av mindre rum som uppstått i och med genombrottet för digitala möten i spåren av covid. Därför kunde vissa cellkontorsrum som tidigare skulle ha känts utdaterade ges en ny funktion som enskilda fokusrum och digitala mötesrum, säger Linn Melin, handläggande inredningsarkitekt på PE.

– Kontoret är utformat för att båda våningsplanen ska nyttjas, vilket främjar det behovsanpassade arbetssättet och möjliggör spontana möten. Vi har gjort det lätt att orientera sig med öppna siktlinjer, utmärkande färgsättning på upprepande funktioner och signalkulörer som drar blickarna till sig. Den befintliga trappan målades till exempel om i en stark kulör samtidigt som funktioner som drar folk dit har samlats i närheten för att skapa högre puls och göra det till en naturlig punkt att mötas på, förklarar Alice Stone, medverkande inredningsarkitekt på PE.

Inredningsarkitektur för kreativt samarbete

Vi kan förändringsprocesser

När en verksamhet står inför en flytt eller omorganisation behöver kvalitet och funktion byggas in i en helhet som både stöttar effektiva arbetssätt och speglar organisationens värderingar. Kontor och skola är våra expertområden men vår kompetens och bredd sträcker sig över inredningsarkitekturens hela bredd där vi även har god kunskap i bland annat utformning av bibliotek, kulturhus och restaurangmiljöer. Under projektets resa stöttar vi kunden och skapar behovsanpassade, hållbara och kreativa miljöer där alla detaljer samspelar.

Välkommen med din förfrågan

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.