Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Fler vågar välja återbruk i inredningsprojekt

Kunskapsartiklar

Efterfrågan på cirkulära inredningskoncept har ökat inom såväl företag som offentliga organisationer. När kontor, skolor, bibliotek, vårdhem och andra miljöer ska inredas vill många fler än tidigare arbeta med återbruk av möbler och annan inredning. PEs inredningsarkitekter har lång erfarenhet av att jobba med hållbarhet i fokus och ser mycket positivt på kundernas ökade intresse.

– Tidigare var återbruk något som efterfrågades i enstaka projekt som hade en särskild miljöprofil. Numera har medvetenheten och kunskapen ökat väsentligt och det är fler som vill och vågar ta steget. Vissa vill att det ska synas att man återbrukar. Andra strävar efter att allt ska se helt nytt ut och en sådan känsla går också att skapa, till exempel genom att klä, måla eller till och med bygga om möbler, förklarar Linn Melin, inredningsarkitekt på PE.

Ny teknik förenklar

PEs inredningsarkitekter håller sig ständigt uppdaterade om ny teknik och kunskap som gör processen så smidig som möjligt för kunden. Inte minst händer det mycket kring avtal, nya webbplatser som säljer i andra hand samt nya verktyg och tjänster som förenklar användningen av återbruk.
– Till exempel använder vi smarta digitala inventeringsappar som förenklar inventeringen av lös inredning hos kunden och i vilket skick den är, förklarar Alice Stone, inredningsarkitekt på PE.

Kunder kan få hjälp hela vägen från fasen då de ska hitta en ny lämplig lokal till inflyttningen i en färdigställd miljö. Men Linn och Alice understryker att det inte krävs ett jätteprojekt för att anlita en inredningsarkitekt.
– Vi kan lika gärna hjälpa till som rådgivare i generella strategiska frågor eller som bollplank kring vad som är möjligt att göra, inte minst vad gäller hållbarhet, säger Alice.

Noggrann inventering

Återbruk kan handla om att köpa in begagnade möbler och annan inredning. Man kan också jobba med vad man redan har, renoverat eller ej. För att få klart för sig vad som kan göras är det grundläggande med en noggrann inventering av ytskikt, vilken inredning som finns att tillgå och i vilket skick allt är. Här kan man ha god hjälp av fastighetsägare med bra koll på vad som finns i deras bestånd och vad som kan återbrukas. Saker som glaspartier, modulväggar, undertak och textilplattor kan ofta användas på nytt.

– Nyligen avslutade vi till exempel ett projekt för en statlig myndighet där vi byggde upp en ny, stor glasvägg av befintliga små glaspartier som vi kunde återbruka från fastigheten. Det blev till och med finare än om vi hade köpt ett stort nyproducerat glasparti, säger Linn.

– Det är viktigt med ett långsiktigt perspektiv och att tänka på vad som eventuellt händer när nästa hyresgäst kommer in i lokalerna, eller nästa efter den. Man måste bygga in flexibilitet och fundera över både vad verksamheten behöver just nu och vad den kan komma att behöva om några år, berättar Alice.

Både trendigt och hållbart

Självklart finns det trender inom inredning och arkitektur, men inredningsarkitekten har ett ansvar att hitta lösningar som håller över tid samtidigt som allt inte blir för klassiskt, neutralt och stillastående.
– Det gäller att alltid planera med framtiden i åtanke. Visst kan man inkludera detaljer som sticker ut, men gör det med en plan för hur det ska kunna leva vidare på lite längre sikt, säger Alice.

Ur samma perspektiv är det bättre för företag att köpa högkvalitativa andrahandsmöbler istället för något nytt och billigt. Då finns det dessutom ofta kvar ett andrahandsvärde på sikt. PE kan hjälpa till att förmedla kontakten för att sälja inredning vidare.

– Vi utgår dessutom alltid från det som redan finns på plats när vi tar fram ett inredningskoncept. Finns det redan ett färdigt koncept att förhålla sig till? Vad kan bevaras intakt? Går det att spara redan byggda rum men tänka om kring deras funktion och möblering? Hur kan vi nå dit kunden vill med så liten åverkan som möjligt? Vi frågar oss alltid hur vi kan vara kreativa med det befintliga, fortsätter Alice.

– Ja, vi vill vara en prestigelös, klok samarbetspartner som inte är självförverkligande i våra projekt. Vårt mål är att ge kunden en helhet som uppfyller deras mål och håller en hög estetisk nivå, samtidigt som den genomsyras av hållbarhetstänk, säger Linn.

Ny flexibilitet nödvändig

En sak som är viktig att förstå är att processen blir lite annorlunda när man arbetar med återbruk. Den traditionella processen för ett inredningsprojekt är tämligen linjär och allt sker i en viss ordning. Med återbruk måste man projektanpassa sin metod och ta höjd för mer planering, logistik och projektledning. Ska man köpa andrahandsinredning kan det också vara nödvändigt att slå till när rätt saker finns till salu. Då krävs viss flexibilitet och beslutsförmåga.

– Det är bra med ett tajt projektteam, där man kan ringa upp och stämma av saker snabbt utan att till exempel behöva avvakta att inköpsbeslut tas på högre nivå hos kunden, säger Linn.

– Hållbarhetstänket gör också att vissa smådetaljer kan bli viktiga, som till exempel att textilplattor ska tejpas fast istället för att limmas, så att det går att flytta på dem. Det kan göra att man som inredningsarkitekt lätt kan verka lite petig. Men alla parter; byggare, fastighetsägare, hyresgäster och arkitekter, måste förstå att det inte går att fortsätta att göra exakt som man alltid har gjort, fyller Alice i.

Bästa tipsen för att skapa hållbara miljöer

  • Upprätta en plan som inkluderar en analys av verksamhetens nuläge och framtid.
  • Använd inredningsarkitekten som bollplank och strategisk partner, gärna redan i tidigt skede.
  • Var noggrann med inventering, det är en investering för framtiden.
  • Våga testa, var öppen och modig vad gäller nya idéer och tillvägagångssätt.
  • Tänk flexibelt på alla plan (även när ni tror att det inte går).

Linn Melin och Alice Stone, inredningsarkitekter på PE.

”Osynligt” återbruk med befintliga modulära möbler som kläddes om på nytt.

Relaterad information

Inredningsarkitektur

När en verksamhet står inför en flytt eller omorganisation behöver kvalitet och funktion byggas in i en helhet som både stöttar effektiva arbetssätt och speglar organisationens värderingar. Kontor och skola är våra expertområden men vår kompetens och bredd sträcker sig över inredningsarkitekturens hela bredd där vi även har god kunskap i bland annat utformning av bibliotek, kulturhus och restaurangmiljöer. Under projektets resa stöttar vi kunden och skapar behovsanpassade, hållbara och kreativa miljöer där alla detaljer samspelar.

Välkommen med din förfrågan

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.