Gå direkt till textinnehållet
logotyp

”Alla ska ha möjlighet att prestera på topp”

Nyheter

Malin Hellström är studiochef för en grupp med landskapsarkitekter på PE Teknik & Arkitektur som är stationerade på ett flertal orter i Sverige. En viktig uppgift som chef är därför att skapa gemenskap och samhörighet oavsett var de är placerade geografiskt. Läs intervjun där Malin berättar om teamet, självledarskap och kreativt skapande.

Vad är viktigt för att få gruppen att fungera bra?

– För vår grupp är förutsättningarna lite speciella eftersom vi sitter utspridda i Stockholm, Uppsala, Malmö, Umeå och snart även i Karlstad.  Vi jobbar effektivt ihop oavsett ort och planerar så att vi lär av varandra – och lär känna varandra. Pandemin var startskottet för vårt digitala och hybrida arbetssätt, det är ett kontinuerligt utvecklingsarbete där vi tar gemensamt ansvar.

Vad kännetecknar dig som ledare?

– Jag strävar efter att skapa ett prestigelöst arbetsklimat där man ska känna sig uppskattad och trygg. Min främsta uppgift är att skapa förutsättningar för att alla duktiga medarbetare ska kunna göra sitt jobb och ha möjlighet att prestera på topp. Att skapa tydliga ramar och en riktning framåt som vi alla kan skriva under på. Jag vill också att medarbetarna ska uppleva frihet och självbestämmande, men samtidigt förväntar jag mig även eget engagemang och drivkraft tillbaka. För att öka graden av delaktighet och självledarskap försöker jag alltid vara transparent med målet att öka förståelsen för vår verksamhet och hur man själv kan påverka. Självledarskap innebär också att ta ansvar för sin egen utveckling. Därför har vi ibland tillfällen där alla får reflektera över halvåret som gått. Det ger möjligheter att fundera över upplevda utmaningar, lärdomar att ta med sig samt blicka framåt och sätta nya mål för sig själv.

Vad tycker du är roligast med ditt jobb?

– Jag tycker om chefsrollen eftersom det är så varierande och jag får jobba med utveckling av både verksamhet, medarbetare och projekt. Jag får energi av att jobba med strategiska frågor och visionsarbete. Med all den bredd vi har på PE är det kul att samverka och hitta nya affärsmöjligheter tillsammans. Att få se alla medarbetare växa och utvecklas och följa deras resa inom yrket är väldigt spännande och lärorikt tycker jag. Även om jag som chef inte har lika mycket tid i projekten tycker jag uppstartsfasen med idé och gestaltningsarbete är väldigt roligt, det kreativa skapandet som vårt yrke innebär.

När känner du att du gör störst skillnad för kunderna?

– När vi tillsammans kan skapa de bästa lösningarna för projektet och alla är nöjda med slutresultatet! Det handlar alltid om att förstå kundens önskemål och vara deras rådgivare framåt. Jag tycker också att vi som konsulter ska värdesätta vår kunskap, kompetens och vad vi kan bidra med. Vi är alla lika viktiga för att projekten ska lyckas.

Finns det något projekt som du är särskilt stolt över?

– Genom åren har vi jobbat mycket med de viktiga utemiljöerna för barn i projekt som till exempel skolor, förskolor och lekplatser. Sen är det alltid extra roligt att få följa ett projekt från tidiga skisser och programhandling fram till färdig bygghandling, vilket vi fick göra i Kronandalen i Luleå under många år. Det är ett stort projekt där vi har ritat all allmän platsmark i den nya stadsdelen; parker, lekplatser, kanalstråk med mera. Projektet hade höga ambitioner och vi hade ett bra samarbete med Luleå Kommun.

Kronandalen

Kvartersparken Nattsländan

Ekebergabacken

Nya Ångström

Farstaängen

Rosenlundshöjden

Palmérsparken

Fabriksparken

Kvarteret Kabeln

Rosendal Uppsala

Inkluderande landskapsarkitektur för hållbar utveckling

Våra utemiljöer får en allt större betydelse i omställningen till ett klimatanpassats samhälle. Genom kreativa lösningar arbetar PEs landskapsarkitekter med att gestalta inkluderande, inspirerande och resilienta livsmiljöer där vi bidrar vi till en långsiktigt hållbar utveckling.

Välkommen med din förfrågan

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.