Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Vi ses i Almedalen!

Nyheter

Som konsultföretag med fokus på byggnader och deras närmiljö är vi med och påverkar utformningen av morgondagens samhällen och städer. Vi är på plats i Almedalen för att samtala om hur vi som ingenjörer, arkitekter och specialister kan bidra till ett hållbart samhällsbyggande.

Det behövs ingenjörer, arkitekter och specialister i samverkan för att skapa hållbara, innovativa, smarta och trygga samhällen och städer. Behovet av en snabb omställning är stort och förändringstakten är hög.

– Hållbarhetsfrågan ligger högst upp på agendan för mig och PE. För att skapa värde för framtida generationer är det viktigt att alla i branschen samverkar och hittar nya innovativa och hållbara lösningar. Jag ser fram emot Almedalen och många intressanta samtal, säger Liselotte Haglind, tf VD och Koncernchef på PE.

PE bjuder in till mingel under Almedalen

Vi arrangerar ett PE-mingel med tema Hållbar samhällsutveckling och vikten av samverkan för klimatomställning. Under minglet kommer fokus vara att utbyta idéer, dela erfarenheter och bygga nätverk. Vi ser fram emot samtal som kommer att kretsa kring initiativ för att minska klimatpåverkan, främja energieffektivitet och skapa resiliens i våra städer och samhällen.

Datum: onsdag den 26 juni kl 16.00-18.00
Plats: Kasai’s takterrass, Hästgatan 17 i Visby

Läs mer och anmäl dig här >

Exempel på områden där vi kan bidra med expertis

Vi är på plats i Almedalen för att samtala om hållbart samhällsbyggande. Boka oss gärna som moderatorer eller experter i ett panelsamtal. Tillsammans gör vi skillnad!

Motståndskraft i oroliga tider

Viktiga samhällsfunktioner och företag utsätts idag för ökande hot som naturkatastrofer, cyberattacker och terrorism. Ny lagstiftning ställer höga krav på säkerhet. Offentliga och privata fastighetsägare måste skydda sina byggnader, människors säkerhet och sina IT-system. Hur kan vi samverka för att effektivt och säkert genomföra denna omställning? Vilka innovativa lösningar och samarbeten krävs?

Energieffektivisering av fastigheter

Energieffektivisering av fastigheter är avgörande för att nå klimatmålen. Bäst resultat uppnås genom ett holistiskt synsätt och bred samverkan. Hur kan vi samarbeta för att accelerera energieffektivisering i både nybyggnation och befintligt bestånd? Vilka strategier och partnerskap behövs för att uppnå innovativa och hållbara lösningar?

Hållbar industritransformation

Industrin omvandlas mot klimatneutralitet, effektivare resursuttag och cirkularitet. Befintliga industrianläggningar utvecklas samt anpassas för nya krav och helt nya typer av anläggningar tillkommer. Hur kan vi samarbeta genom plan- och byggprocessen för att säkerställa en hållbar industritransformation? Hur hanterar vi de utmaningar som uppstår under omställningen?

PE-mingel i Almedalen

Vi arrangerar ett PE-mingel med tema Hållbar samhällsutveckling och vikten av samverkan för klimatomställning. Under minglet kommer fokus vara att utbyta idéer, dela erfarenheter och bygga nätverk.