Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Varsam renovering av Mariestads stationshus

Nyheter

Mariestads stationshus byggdes 1909 när Kinnekullebanan till Göteborg invigdes och är skyddad som byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen. Nu behöver stationshuset renoveras och Mariestads kommuns ambition är att återföra byggnaden till ett mer ursprungligt utförande. PE Teknik & Arkitektur fick i uppdrag att ta fram en femårsplan för att rusta upp byggnaden inom ramen för byggnadsminnets skyddsföreskrifter.

Det finns ett stort underhållsbehov av stationsbyggnaden och ytterväggar, yttertak, samtliga fönster och ytterdörrar behöver renoveras. Kommunen har dessutom stora ambitioner att byggnaden ska efterlikna ursprungligt utseende gällande exempelvis färgsättning, ytterdörrar och fönster.

Utmaning att renovera byggnadsminne
Att bevara så mycket som möjligt och renovera varsamt är centralt i projektet i och med byggnadens status som byggnadsminne. PEs experter har analyserat vad som kan och bör bevaras, återbrukas samt renoveras och restaureras. Att återställa byggnaden till hur den såg ut 1909 är komplext och medför många utmaningar, exempelvis när det gäller att energieffektivisera fönster och projektera dörrar som både ska fungera med dagens normer och samtidigt harmonisera med kulturhistoriska värden.

PEs antikvarier, arkitekter och projektledare har jobbat tätt tillsammans med kommunen och tagit fram åtgärder som är väl förankrade i byggnadens kulturhistoriska värden.

– När man tittar på de gamla bilderna på stationshuset så påminns man om tidens vingslag och reflektioner dyker upp om förr och nu. Genom en varsam renovering kan byggnadens kvaliteter tas tillvara på – det är ett väldigt roligt projekt att få arbeta med, säger Kristina Solnes, projektledare på PE.

– Att försöka återge byggnaden ett mer ursprungligt utseende genom att fysiskt skrapa på byggnadsytor och tolka äldre svartvita foton är verkligen spännande och är en återkommande del av en antikvaries vardag, säger Daniel Eriksson, bebyggelseantikvarie på PE.

PE har tagit fram bygglovshandlingar och ett antikvariskt åtgärdsprogram som ligger till grund för tillståndsansökan hos Länsstyrelsen som måste godkännas innan åtgärderna kan utföras.

Foton: De äldre bilderna på Mariestads stationshus är hämtade från Järnvägsmuseets fotoarkiv, digitalt museum.se.

Bilder

Välkommen med din förfrågan

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.