Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Valberedning inför årsstämman 2024

Regulatoriska pressmeddelanden

Valberedningen i Projektengagemang Sweden AB (publ) har utsetts inför årsstämman 2024, som kommer att hållas den 25 april 2024 i Stockholm.

I enlighet med beslutad instruktion för utseende av valberedning i Projektengagemang har valberedningen, som ska bestå av fyra ledamöter med styrelsens ordförande Per-Arne Gustavsson som sammankallande, utsetts inför årsstämman 2024.

I valberedningen ingår:

  • Per Göransson, utsedd av Projektengagemang Holding AB, Heroine Holding AB samt Peter Sandberg
  • Dag Marius Nereng, utsedd av Protector Forsikring ASA
  • Erik Behm, utsedd av LK Finans AB
  • Per-Arne Gustavsson, styrelsens ordförande

Valberedningen har utsett Per Göransson till sin ordförande.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2024 bereda och framlägga förslag avseende val av styrelse och styrelseordförande, val av revisor, arvode till styrelse och revisor, val av ordförande för årsstämman samt i förekommande fall ändringar av instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta till och med den 5 februari 2024 via e-post till ir@pe.se eller per brev till Projektengagemang Sweden AB, Valberedningen, Box 22078, Hantverkargatan 25 A, 104 22 Stockholm.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post till ir@pe.se eller per brev på samma adress som ovan senast den 7 mars 2024, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Göransson, Valberedningens ordförande
Tel: +46 73 901 29 12
E-post: per.goransson@gmail.com

Ladda ned pressmeddelande