Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Tryggt genomförande när Stockholms elnät uppdateras

Nyheter

I ett av de största projekten inom Stockholms elnät på många år ersätter elnätsbolaget Ellevio 12 kilometer luftledning från Beckomberga i Bromma till Bredäng med nio nya kablar som dras i mark och på Mälarens botten. Inför projektet utförde PE Teknik & Arkitektur riskanalys i de tättbebyggda områden som berörs av arbetet.

Kabelförbindelsen innebär en avsevärd kapacitetshöjning jämfört med den tidigare luftledningen. Det är en absolut nödvändig åtgärd för att möta framtidens ökande behov i en växande huvudstadsregion om vi ska kunna uppfylla Sveriges klimat- och hållbarhetsmål. En extra bonus när kraftledningsstolpar och luftledning grävs ner är att det också frigör mark som Stockholms stad kan använda till exempelvis bostäder.

Riskanalys för 400 fastigheter

Det är inget enkelt företag att dra kablar på en så lång sträcka genom en storstad. Inför arbetet krävdes riskanalys för cirka 400 berörda fastigheter, inklusive tunnelbanekorsningar, broar, huvudvattenledningar, avloppstunnlar med mera. Särskilt utmanande var gammal nedgrävd infrastruktur längs med sträckningen, vilken inte fick skadas eller påverkas negativt av arbetena. PEs experter utförde besiktning på alla fastigheter inom 50 meter från schaktsträckningen. Där sprängning blev aktuellt utökades besiktningsområdet med ytterligare 20–40 meter. PE har löpande ansvarat för vibrationsmätning, skadehantering och informationsträffar tillsammans med Ellevio samt regelbunden kontakt med fastighetsägare längs med sträckningen.

– Ett intensivt moment var när kablarna skulle korsa tunnelbanespåret vid Ålgrytevägen i Skärholmen. Inför avgrävning av själva spåret utfördes en grundvattensänkning och PE hade till uppgift att samordna den nödvändiga sättningsmätningen. Under denna tidsperiod pågick mätningarna dygnet runt, säger Tor-Inge Bakken, uppdragsansvarig på PE.

Tryggt genomförande

Jenny Nilander som är Ellevios huvudprojektledare i Beckomberga-Bredängprojektet kommenterar samarbetet:

– Att ha kompetenta medarbetare som PE i en tidig fas i ett projekt av den här kalibern är mycket viktigt, menar Jenny. Att identifiera risker och tillsammans med entreprenör och beställare diskutera bästa åtgärderna för att eliminera eller minimera riskerna är en viktig komponent. Under genomförandet av projektet följer vi också upp riskerna med bland annat realtidsmätningar vilket minimerar överraskningar och oväntade stopp i produktionen, avslutar Jenny Nilander.