Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Triss i hållbarhetscertifieringar för Kvartetten i Hyllie

Nyheter

I södra Malmös expansiva stadsdel Hyllie uppför Wihlborgs det nya kontorshuset Kvartetten. Utöver att uppfylla Wihlborgs ambitiösa hållbarhetsprogram trippelcertifieras den nya byggnaden enligt Miljöbyggnad, WELL och den nya svenska certifieringen NollCO2. ”Som ett resultat av den goda samverkan i projektet har nya effektiva system och klimatneutrala produkter utvecklats. Insatser som bidrar till att fastighets- och byggbranschen minskar sin klimatpåverkan”, säger Rickard Berlin, projektledare på Wihlborgs.

I kvarteret Pulpeten 5 på Skrivaregatan i den relativt nya Malmöstadsdelen Hyllie uppför Wihlborgs Kvartetten med Peab som entreprenör. Den nya kontorsbyggnaden ska stå färdig för inflyttning under sommaren 2023. Förutom kontorslokaler rymmer totalytan på 16 000 kvadratmeter även lokaler för möten och en restaurang i gatuplan. Huset får också Hyllies största takterrass med grönska, utsikt över Öresund och plats för både arbete och avkoppling.

Redan från start hade projektet högt ställda klimat- och miljömål. Utöver att Wihlborgs eget hållbarhetsprogram ställer höga krav, skulle huset certifieras enligt Miljöbyggnad och systemet WELL, vilket garanterar hälsa och välmående hos dem som vistas i det. Man följde dessutom ramarna för LFM30, ett lokalt initiativ för att driva och utveckla en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö. När projektet nått så långt att bygghandlingar skulle tas fram beslöt Wihlborgs att ytterligare höja ribban och sikta på en certifiering enligt det nya systemet NollCO2.

Branschens mest krävande certifiering
NollCO2 har utvecklats av SGBC (Sweden Green Building Council) och är en tilläggscertifiering för byggnader som använder något av systemen Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED eller Svanen som bas. Som kan utläsas av namnet går NollCO2 ut på att byggnaden ska uppnå nettonoll klimatpåverkan, vilket innebär att den inbyggda klimatpåverkan balanseras med hjälp av åtgärder utanför byggnadens livscykels systemgräns. Detta innefattar hela livscykelkedjan på 50 år, från utvinning av råvara till sluthantering av byggmaterial. I det krävande hållbarhetsarbete som de höga ambitionerna ger upphov till har Wihlborgs gett PE ansvar för miljösamordning och alla de tre certifieringarna.

– Då beslutet att certifiera enligt NollCO2 kom så pass sent som i övergången från system- till bygghandlingar har vi jobbat på en mycket detaljerad nivå och med extra många olika parter engagerade. Genom god samverkan med byggherre, entreprenör, projektörer, specialister och leverantörer har vi nu lyckats gå i mål med den preliminära certifieringen. Vi har haft ett öppet och nyfiket samarbetsklimat där alla ansträngt sig lite extra för att hitta bra lösningar. Det här projektet visar hur mycket som går att göra om bara viljan finns, säger Catrin Heincke, uppdragsledare, NollCO2, på PE.

Många smarta lösningar
Kvartetten uppnår nettonoll klimatpåverkan utan att Wihlborgs behöver köpa in någon klimatkompensation externt, vilket NollCO2-certifieringen annars tillåter. Bakom byggnadens låga klimatpåverkan ligger många smarta lösningar när det gäller till exempel materialvalen. Gröna alternativ för betong och armeringsstål används, liksom tegel producerat med förnyelsebar energi, samt återanvänt stål, aluminium, textilmaterial och panel. Även själva konstruktionen har optimerats för att minska åtgången av material.

– Arbetet med att NollCO2-certifiera Kvartetten har varit lite av ett detektivarbete där vi själva, leverantörer och underentreprenörer gjort vårt yttersta för att hitta alternativ med lägre klimatpåverkan i varje detalj. PE har haft en viktig roll i detta arbete och inte tvekat att gå utanför ramarna för att nå i mål. Som ett resultat av den goda samverkan har nya effektiva system och klimatneutrala produkter utvecklats. Insatser som bidrar till att fastighets- och byggbranschen minskar sin klimatpåverkan, säger Rickard Berlin, projektledare på Wihlborgs.

Certifiering även för hälsa och välmående
Kvartetten certifieras alltså även enligt hälso- och arbetsmiljöstandarden WELL (på nivån Core). Det är ett system med syfte att förbättra hälsa och välmående hos dem som vistas i byggda miljöer och baseras på ett antal kategorier och indikatorer inriktade på både hårda och mjuka värden. Totalt finns tio kriterier inom WELL, omfattande alltifrån dagsljus, akustik och kvalitet på luft och vatten till rörelse och mental hälsa. Med sina höga ambitioner i Kvartetten har Wihlborgs implementerat alla tio.

– Med WELL-certifieringen sätter projektet Kvartetten människan i centrum. Vi arbetar medvetet och proaktivt för att skapa en byggd miljö som främjar fokuserat arbete i kombination med avkopplande umgänge. I Kvartetten finns det inte bara kontorslokaler inomhus som bidrar till en hälsosam arbetsmiljö med högt ställda krav på ljusinsläpp, akustik och luftkvalitet. Dessutom får hyresgästerna möjligheten att röra på sig genom att använda de fina trapporna i huset och kan återhämta sig på en underbar takterrass, säger Stephanie Angeraini, ansvarig för WELL-certifieringen på PE.

Kvartetten, Malmö
Byggherre: Wihlborgs Fastigheter
Entreprenör: Peab
Arkitekt: Krook & Tjäder
Miljöexpertis: PE Teknik & Arkitekt
ur