Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Tekniska nämndhuset är nominerat till ROT-priset

Nyheter

Tekniska nämndhuset i Stockholm har genomgått en omfattande ombyggnad och utvecklats till ett modernt och funktionellt kontor som möter dagens behov och krav. PE är arkitekt och har sedan tidigt skede bidragit med kompetens inom el, tele, säkerhet samt hiss- och transportsystem i detta uppmärksammade ombyggnadsprojekt som har blivit nominerat till ROT-priset 2024.

I det 40 000 kvadratmeter stora kontorskomplexet arbetar cirka 1 200 tjänstemän inom Stockholms stads förvaltningar och bolag. Byggnaden, uppförd under sextiotalet, är grönmärkt av Stockholms stadsmuseum vilket innebär ett stort kulturhistoriskt värde att ta hänsyn till. Ombyggnaden färdigställdes hösten 2023 och de sista verksamheterna flyttade in i början av 2024.

PEs uppdrag inleddes i tidigt skede

PEs uppdrag inleddes redan i programskedet med utredning av byggnadens tekniska status. I fortsatt systemhandling påbörjades projektering med utredning av tekniska utrymmen och systemval avseende el- och telesystem. Uppdraget övergick sedan i bygghandlingsprojektering. Under 2019 fick PEs arkitekter förtroendet att upprätta reviderad systemhandling och därefter bygghandling för den andra etappen och framåt, vilket krävde en smidig övergång och vidareutveckling av det befintliga arbetet.

– Det är alltid en speciell omständighet att ta över och vidareutveckla någon annans arbete. Under en kort tidsrymd satte vi oss in i det omfattande programmet och gjorde en systemöversyn som var nödvändig för att hålla budget. Tack vare det goda samarbetet med alla inblandade fick vi fram ett material som kunden är nöjd med, säger Emil Winberg, arkitekt på PE.

Nominerad till ROT-priset

Under 2024 är Tekniska Nämndhuset en av fem finalister till ROT-priset, arrangerat av Stockholms Byggmästareförening. Priset tilldelas den beställare, arkitekt och byggentreprenör som bäst bevarat byggnadens kvaliteter och/eller givit fastigheten en ny användning på ett elegant sätt vid renovering, ombyggnad eller tillbyggnad.

– Det är väldigt roligt och hedrande att Tekniska nämndhuset blivit nominerat till ROT-priset 2024. Projektet har vi jobbat med sedan 2016 och vi har lyckats skapa en modern och funktionell kontorsbyggnad som möter dagens behov samtidigt som byggnadens ursprungliga kvalitéer har tagits tillvara. Motiveringen för nomineringen belyser bland annat de byggnadstekniska utmaningarna som har övervunnits samt hur byggnadens befintliga värden har tagits tillvara. Stort tack till Fastighetskontoret, Skanska och alla medkonsulter för ett gott samarbete och ett projekt att vara stolta över, säger Emil Winberg.

Motiveringen för nomineringen är följande:

”Tekniska Nämndhuset har genomgått en omfattande och varsamt genomförd renovering, såväl invändigt som utvändigt. De byggnadstekniska utmaningarna bestod dels i kvarsittande hyresgäster, dels i låga våningshöjder i kombination med höga fönster. Det senare försvårade installationen av de nya och moderna tekniska systemen.

Genom att använda den befintliga stommen och befintliga genomföringar har både pengar och miljö sparats. Alla fönster i fastigheten har renoverats istället för att bytas ut, och hela fastigheten är sanerad från farliga ämnen, såsom asbest. I huvudentrén har konst och befintliga ytskikt på golv, väggar och tak bevarats. Samtliga trapphus har fått behålla sina golvbeläggningar i marmor. Taken har renoverats och den ursprungliga takbeläggningen av kopparplåt har bytts ut mot moderna papptak, varpå solceller har monterats. Entréer och ytor runt fastigheten har setts över och kompletterats med modern belysning för ökad säkerhet.”

Läs mer om ROT-priset >

I det 40 000 kvadratmeter stora kontorskomplexet arbetar cirka 1 200 tjänstemän på Stockholms kommuns tekniska förvaltningar.

Huset som byggdes i mitten av sextiotalet har moderniserats och anpassats till dagens behov och krav.

 

PE har bidragit med kompetens inom arkitektur, el- och teleteknik samt säkerhet. ”Vi har tillsammans format en modern förvaltningsbyggnad med husets stora kvaliteter bevarade – allt inom budgetramen” berättar Emil Winberg, arkitekt på PE.

Välkommen med din förfrågan

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.