Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Strategiska initiativ förstärker marginalen

Regulatoriska pressmeddelanden

PE levererar ett fortsatt starkt resultat under det andra kvartalet trots utmanande marknadsförhållanden. EBITA uppgick till 31 (16) miljoner kronor och EBITA-marginalen mer än fördubblades till 9,7 (4,4) procent. Den förbättrade lönsamheten förklaras av vår långsiktiga strategiska satsning under 2019 som resulterat i lägre kostnader och ökad effektivitet. Nettoomsättningen minskade till 320 (362) miljoner kronor till följd av omstruktureringsarbete samt effekterna av covid-19.

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 320,0 (361,6) Mkr
 • EBITA uppgick till 30,9 (16,1) Mkr och EBITA-marginalen ökade till 9,7 (4,4) procent
 • EBIT uppgick till 28,1 (13,2) Mkr och rörelsemarginalen ökade till 8,8 (3,7) procent
 • Periodens resultat uppgick till 17,9 (8,1) Mkr
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,73 (0,33) kr. Det är ingen utspädningseffekt

Perioden 1 januari – 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 661,0 (732,0) Mkr
 • EBITA uppgick till 59,9 (29,6) Mkr och EBITA-marginalen ökade till 9,1 (4,0) procent
 • EBIT uppgick till 54,2 (26,6) Mkr och rörelsemarginalen ökade till 8,2 (3,6) procent
 • Periodens resultat uppgick till 34,1 (16,3) Mkr
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 1,40 (0,67) kr. Det är ingen utspädningseffekt

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • PEs styrelse har utnämnt Helena Hed till ny VD och Koncernchef. Hon tillträder i januari 2021

Här finner du rapporten i sin helhet.

Webbsänd telefonkonferens
Klockan 09:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och Koncernchef Per-Arne Gustavsson tillsammans med Finansdirektör Peter Sandberg presenterar rapporten. Presentationen hålls på svenska och det finns möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändning:
https://tv.streamfabriken.com/projektengagemang-q2-2020

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM KONTAKTPERSONERNAS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 07:30 CEST DEN 17 JULI 2020.

Ladda ned pressmeddelande