Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Sjukhusområde blir centrala Kristianstadsbostäder

Nyheter

Mitt i Kristianstad håller det kommunala bostadsbolaget ABK på att omvandla ett gammalt sjukhusområde till det moderna och levande bostadsområdet Östermalms Park. I flera etapper byggs här omkring 300 nya bostäder, ett antal lokaler och ett parkeringshus för drygt 200 bilar. Samtidigt anläggs två nya parker. PE Teknik & Arkitektur har anlitats som arkitekter samt bidrar med en rad andra kompetenser.

ABKs målsättning med Östermalms Park är att tillföra attraktiva bostäder till Kristianstads stadskärna. Med en god miljöprofil ska det förnyade kvarteret också bidra till en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Till exempel minskas utsläppen från nybyggnationen genom återbruk av fasadtegel och att man använder gröna byggmaterial som upp till halverar koldioxidutsläppen jämfört med traditionella material. Solceller monteras också på hustaken och kompletterande el kommer från förnybara och fossilfria källor. För ekonomisk hållbarhet används lösningar som på olika sätt minimerar underhållsbehoven.

PE har anlitats för ett antal olika delar i projektet, med början i att ta fram utökad programhandling och systemhandlingar för etapp 2. Vi har sedan även anlitats för att ta fram bygglovshandlingar och bygghandlingar för denna etapp som ska bli klar under 2027. Etappen innefattar ett större flerbostadshus med 137 lägenheter, fyra skyddsrum, två lokaler och en barnmorskemottagning. PE har också ansvarat för bygghandlingsprojektering för etapp 1, som innefattar ett mindre flerbostadshus med 20 hyresrätter samt ett parkeringshus som blir klara i juni 2024. Vi har dessutom ritat om en befintlig lokal i kvarteret till frisörskola som redan har tagits i bruk. PE har till och med fått agera jury i en fototävling för utsmyckningen av 110 kvadratmeter fasadyta i området.

Smidig samverkan internt och externt

I PEs team för projektet samarbetar arkitekter från bolagets kontor i Malmö, Stockholm och Skövde. PEs experter på en rad andra områden har också varit involverade för beräkning av dagsljus och solvärmelast, belysningsgranskning och tillgänglighet. PEs energi- och miljökonsulter har bistått med beräkningar i etapp 1 och samhällsutvecklingskonsulterna håller en tät dialog med ABK kring framtagning av policy, plan och strategi kring cirkularitet och återbruk. PEs Skövdekontor har dessutom bistått med visualiseringar.

– Genom hela projektet har vi haft ett mycket gott samarbete både internt inom PE och i projekteringsgruppen med Skanska och ABK. Vi har haft mycket trevligt tillsammans och samverkanspunkterna har gått smidigt och lätt, kommenterar Per Bondeson och Karin Rudnert, arkitekter på PE.

Bilder

Välkommen med din förfrågan

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.