Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Satsning på nytt korttidsboende i Falköpings kommun

Nyheter

Falköpings kommuns nya korttidsboende byggs av Skanska och ska stå klart i mars 2023. Här kommer barn och ungdomar med funktionsnedsättning att erbjudas miljöombyte och stimulans och samtidigt som deras anhöriga får avlastning i omvårdnadsarbetet.

Det nya boendet på drygt 1 000 kvadratmeter får två avskilda avdelningar med tio boenderum vardera. Mellan avdelningarna ligger gemensamma funktioner med ett större lekrum, personal- och teknikutrymmen. Utomhus stimuleras de boende till aktiveter av en rad olika slag.

-Den satsning som nu görs kommer leda till en mer anpassad och stimulerande verksamhet. Under projektets gång har personalen bidragit med önskemål och förslag på lösningar säger Michael Karlsson enhetschef på Falköpings kommun.

Trygg miljö för aktiva barn
Ett team bestående av arkitekter, brandingenjörer och akustiker från PE Teknik & Arkitektur har varit med på hela resan från förstudie till färdig projektering

– Ambitionen har varit att skapa en miljö som inger trygghet, lugn och hemkänsla. Vår utformning av byggnaden och gården hämtar inspiration från den traditionella gårdsarkitekturen med sin form, skala och materialitet. Fasaden har en stående träpanel med lockläkt och på taken ligger platta takpannor tillsammans med solpaneler, säger Linda Ålander, uppdragsansvarig arkitekt SAR/MSA på PE.

Utemiljön är uppdelad i fyra mindre gårdar med olika teman för att möta brukarnas intressen och behov. Västergården, som även utgör entré till korttidsboendet, är ombonad och lugn, med gårdsträd, utekök och fasta hängmattor. På Norrgården ligger fokus på sport, rytmik och musik. Östergården ger plats för lugnare aktiviteter samt erbjuder gemensamma sittytor under pergola. Slutligen är Södergården inriktad på lek, med gungor, sandlåda, klätterställning och cykelslinga.

Korttidsboende på Jättenegatan, Falköping
Byggherre: Falköpings kommun
Entreprenör: Skanska
Arkitektur, brand, akustik: PE Teknik & Arkitektur

Bilder