Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Projektengagemangs årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020 är publicerade

Regulatoriska pressmeddelanden

Projektengagemang Sweden ABs (publ) årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020 har offentliggjorts och finns tillgängliga på bolagets hemsida www.pe.se samt i bifogad fil.

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT LAGEN OM VÄRDEPAPPERSMARKNADEN. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM KONTAKTPERSONERNAS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 11:00 CET DEN 1 APRIL 2021.

Ladda ned pressmeddelande