Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Projektengagemangs års- och hållbarhetsredovisning 2022 är publicerad

Regulatoriska pressmeddelanden

Projektengagemang Sweden AB (publ) har offentliggjort års- och hållbarhetsredovisning för 2022 och den finns nu tillgänglig på bolagets webbplats ir.pe.se (http://www.ir.pe.se). Bolagets fokus på byggnader och deras närmiljö har under året stärkt erbjudandet och ökat attraktionskraften.

– Vi har en tydlig målbild, år 2025 är vi Sveriges främsta konsultföretag med fokus på byggnader och deras närmiljö, säger Helena Hed, VD och Koncernchef för PE. Som ingenjörer, arkitekter och specialister är vi med och formar ett hållbart samhälle. Vi har en bred portfölj och en mix av både privata och offentliga beställare. Våra kunder är återköpande, de rekommenderar oss och kundnöjdheten är på rekordnivå. Våra medarbetare trivs och intresset av att börja jobba på PE har aldrig varit så stort som idag, avslutar Helena Hed.

Rapporterna är bifogade till detta pressmeddelande och finns även tillgängliga på ir.pe.se/ir/finansiella-rapporter/

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett utskrivet exemplar av års- och hållbarhetsredovisning 2022 kan beställa det via ir@pe.se.

Informationen är sådan som Projektengagemang är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-13, 11:30 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Teresia Nielsen, Marknadschef
+46 10-516 05 89
E-post: teresia.nielsen@pe.se

Ladda ned pressmeddelande