Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Projektengagemang Sweden AB (publ) tecknar tilläggsavtal till befintlig kreditfacilitet

Regulatoriska pressmeddelanden

Projektengagemang Sweden AB (publ) (Projektengagemang) har tecknat ett tilläggsavtal till befintlig kreditfacilitet med Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB). Faciliteten sträcker sig till december 2025 och består av banklån samt checkkredit med ett totalt kreditutrymme om 183 miljoner kronor.

Som tidigare offentliggjorts i kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2023 ingick  Projektengagemang då en överenskommelse med SEB om nya tillfälliga villkor för de finansiella kovenanterna under den befintliga kreditfaciliteten om 226 Mkr. Projektengemang har nu ingått en överenskommelse om tillägg till gällande avtal om kreditfacilitet med SEB om ett totalt kreditutrymme om 183 Mkr genom banklån och checkkredit, samt nya kovenanter gällande till 31 december 2025.

– Det nya avtalet ger oss möjlighet att fortsätta utveckla verksamheten och är en viktig grund för våra långsiktiga finansieringsbehov, säger Liselotte Haglind, Finansdirektör på Projektengagemang.