Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Projektengagemang Sweden AB (publ) tecknar nytt kreditavtal

Regulatoriska pressmeddelanden

Projektengagemang Sweden AB (publ) har tecknat nytt avtal med SEB rörande kreditfacilitet. Faciliteten sträcker sig till december 2024 med möjlighet till förlängning i ytterligare två år och består av banklån, en revolverande kreditfacilitet samt checkkredit, med ett totalt kreditutrymme om 309 miljoner kronor.

– Det nya avtalet ger oss möjlighet att fortsätta utveckla verksamheten genom förvärv. Tillsammans med resultatet som vi hittills rapporterat under året har vi en god finansiell styrka och skapar stabilitet framåt, säger Peter Sandberg, Finansdirektör.

Denna information är sådan som Projektengagemang är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-22 15:10 CET.

Ladda ned pressmeddelande