Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Polstjärnan samlar Vattenfall i Jokkmokk

Nyheter

Vattenfall samlokaliserar sin verksamhet i Jokkmokk i det nya kontorshuset Polstjärnan. I projektet, som innefattar både om- och nybyggnation, har PE Teknik & Arkitektur ett helhetsåtagande som innefattar arkitektur, projektledning och samtliga konsultdiscipliner.

Vattenfall har haft verksamheter spridda på ett antal olika platser i och kring Jokkmokk. Nu ska alla medarbetare samlokaliseras centralt i Polstjärnan, beläget vid huvudgatan inne i Jokkmokk. Befintliga verkstadslokaler där byggs om och nya byggnader ska uppföras intill dem, med byggstart 2024.

I projektet har PE ett helhetsåtagande som innefattar projektledning, arkitektur för både ombyggnation och nybyggnation, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur, byggkonstruktion, el, VVS, fukt samt yttre VA. Vattenfall har höga hållbarhetsambitioner och den nya kontorsbyggnaden ska certifieras enligt miljöstandarden BREEAM Excellent. Bland annat ska hela dess stora takyta täckas av solceller som kommer att förse byggnaden med el.

Arkitektonisk inspiration från Samemuseet Attje

– Tvärsöver gatan från Polstjärnan ligger Jokkmokks mest kända byggnad Attje, Svenskt Fjäll- och Samemuseum. Vi har valt att plocka upp material och färgskala därifrån i kontorsbyggnadens mörka träfasad. Vår träpanel är bränd enligt en gammal metod som ger ett mer livfullt uttryck än traditionell lasyr. Samtidigt stänger den svedda ytan träet och ger en mycket beständig fasad. Som kontrast får den angränsande byggnaden för övervakning av vattenkraften en ljus och slät puts. Huvudentrén till anläggningen placeras i en glasad länkbyggnad mellan de två, säger Jacob Wesström, arkitekt på PE.

PEs landskapsarkitekter har arbetat för att bibehålla den gröna karaktären hos entrésidan med planteringar och gräsytor. Det blir en välkomnande plats med tydliga stråk, sittmöjligheter och cykelparkering där några platser är väderskyddade. Längs fasaden anläggs planteringsytor för växter med årstidsvariation. I anslutning till en gemensam pausyta inomhus skapas en uteplats vid gaveln, vänd mot ett parkområde som löper in mot kvarterets mitt och bildar ett grönt rum vilket delas med en gymnasieskola.

Att behålla och anpassa den befintliga verkstadsbyggnaden till nya krav är en god affär för Vattenfall, både ekonomiskt och miljömässigt. Den byggs om för att inrymma både verkstad och anläggning för tvätt och avisning av arbetsfordon. I anslutning till verkstaden anordnas nya carportar och parkeringsplatser.

Bilder

Välkommen med din förfrågan

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.