Gå direkt till textinnehållet
logotyp

PE utvecklar Sveriges första hyresbilaga för klimatneutralitet med Castellum

Pressmeddelanden

På uppdrag av Castellum har PE Teknik & Arkitektur arbetat fram en hyresbilaga med syfte att metodiskt mäta och minska gemensamma utsläpp av växthusgaser från lokalen till netto noll. PE är även första hyresgästen att teckna detta avtal.

Hyresbilagan tar sikte på klimatneutralitet och är ett nytt koncept som Castellum tagit initiativ till. Den innebär att hyresvärd och hyresgäst tillsammans förbinder sig till ett gemensamt mål om netto-noll utsläpp i scope 1, 2 och 3. PE fick förtroendet att utveckla bilagan i nära samarbete med Castellum. Ett samarbete som nu fortsätter efter att PE, som första hyresgäst, har tecknat hyresbilagan för klimatneutralitet.

Avtal med helhetsperspektiv
Ökad samverkan och innovativa lösningar ska möjliggöra minskade gemensamma utsläpp från bland annat energianvändning, hyresgästanpassning, transporter till lokalen, avfallshantering och leverans av varor och tjänster. Avtalet ska dessutom leda till ökat återbruk av material och inredning. En tillkommande handlingsplan styr ansvarsfördelningen och vilka aktiviteter som ska prioriteras för att uppnå målen.

– Fastighetsbranschen står för en stor del av samhällets utsläpp av växthusgaser och för att minska dem krävs det att vi tänker nytt. Bara genom samverkan och levande dialog med våra hyresgäster kan Castellum nå sitt ambitiösa mål om klimatneutralitet till 2030. Den klimatneutrala hyresbilaga som PE hjälpt oss att ta fram blir en gemensam färdplan i detta omställningsarbete och ett viktigt verktyg för att skapa hållbara kundrelationer, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum. 

– Genom vår branschledande expertis bidrar PE med förändringsledning och konceptutveckling i omställningen till ett hållbart samhälle. Hyresbilagan för klimatneutralitet utgår ifrån ett vetenskapsbaserat förhållningssätt kring klimatmål, där fokus ligger på att nå mätbar CO2e-reduktion baserat på faktisk data. För att uppnå detta krävs ett systematiskt arbete och långsiktig samverkan, säger Amanda Tevell, affärsenhetschef på PE och ansvarig för projektet.

Gemensamt klimatbokslut
Inom ramen för Sveriges första hyresbilaga för klimatneutralitet, som omfattar PEs lokaler på Fredsgatan i Örebro, kommer PE och Castellum att årligen mäta och följa upp framstegen genom ett gemensamt klimatbokslut. Under första året kommer fokus vara att tillgängliggöra data och utsläppsstatistik för att kunna identifiera de största utsläppskällorna. Med detta på plats kan PE och Castellum sedan gemensamt prioritera rätt aktiviteter med sikte på klimatneutralitet år 2030. 

För mer information, vänligen kontakta:
Amanda Tevell, Affärsenhetschef Samhällsutveckling    
Tel: +46 10-516 02 70
E-post: amanda.tevell@pe.se

 

Ladda ned pressmeddelande