Gå direkt till textinnehållet
logotyp

PE tydliggör organisationen och förändrar i koncernledningen

Pressmeddelanden

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang tydliggör och effektiviserar nu företaget genom en divisionsstruktur där fyra divisionschefer tillsätts. Detta för att skapa ökade möjligheter till samverkan, förtydliga erbjudandet mot kunder och effektivisera interna processer.

Projektengagemangs struktur innefattar fyra affärsdivisioner: Arkitektur & Management, Bygg & Anläggning, Industri & Energi samt Installation. För varje division tillsätts en divisionschef, vilka framöver ingår i koncernens ledningsgrupp. Inom respektive division bedrivs verksamheten i ett eller flera affärsområden. Den finansiella redovisningen av segment kommer att utgå från divisionerna.

– I takt med att vi växer och breddar vårt erbjudande måste vi förnya och effektivisera vår organisation. Jag är övertygad om att vi med divisionsstrukturen kommer att skapa större möjligheter till både samverkan internt och tillsammans med våra kunder. Att vi nu också samlar våra tjänster inom Arkitektur och Management i en division ger oss än bättre möjligheter att sälja in och driva hela kundprocessen från tidiga skeden till förvaltning och därmed skapa ökade mervärden för våra kunder, säger Per Hedebäck, VD och Koncernchef på Projektengagemang.

Projektengagemangs fyra divisioner kommer att ledas av:
Arkitektur & Management – Per Hedebäck, VD och Koncernchef, tillförordnad divisionschef
Bygg & Anläggning – Mathias Thorsson, divisionschef
Industri & Energi – Hans Paulsson, divisionschef
Installation – Johan Renvall, divisionschef

Strukturen med fyra divisioner verkställs den 14 mars 2018. Projektengagemangs koncernledningsgrupp består nu förutom av divisionscheferna även av VD och Koncernchef Per Hedebäck, Finansdirektör Peter Sandberg, Marknadsdirektör och Förvärvsansvarig Peter Edstrand, Strategi- och affärsutvecklingschef Nicke Rydgren, HR-chef Roger Lindvall och IR-chef Per-Anders Nyman.

Ladda ned pressmeddelande