Gå direkt till textinnehållet
logotyp

PE miljöundersöker mark vid Hinsholmen

Nyheter

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (Grefab) har gett PE Teknik & Arkitektur i uppdrag att göra en miljöteknisk markundersökning av ytlig mark på Hinsholmens båtuppställningsplats, i syfte att ta reda på föroreningssituationen där.

Båtuppställningsplatser är generellt sett ofta förorenade av bland annat giftiga båtbottenfärger som kan utgöra en risk för både människor och miljö. Vid en miljöteknisk markundersökning som denna upprättas en provtagningsplan innan provtagningen i fält sedan genomförs. Därefter analyseras jordproverna på laboratorium och resultaten sammanställs i en rapport tillsammans med åtgärdsförslag ifall föroreningar har återfunnits.

– Resultatet kan minska risken för människor att exponeras för hälsofarliga ämnen och samtidigt ge minskade miljöföroreningar, säger Lisa Sjöholm, uppdragsledare på PE

Grefab är ett bolag som ägs av flera kommuner i Göteborgsregionen. Det äger, driver och utvecklar fritidsbåtshamnar i regionen. Bolaget har ramavtal med PE inom flera områden och är nu en ny kund när det gäller förorenade områden.

– Baserat på andra goda erfarenheter av PE, ville Grefab ha hjälp av oss även med denna undersökning. Det är ett exempel på styrkan i vår bredd och hur den goda kvaliteten på de tjänster vi levererar genererar fler affärer på andra områden. I detta uppdrag samarbetar vi dessutom mellan kontoren i Göteborg och Stockholm, avslutar Lisa.

Bilder

Relaterad information

Lösningar som håller idag och för framtida generationer

För att både vi som lever i dag och framtida generationer ska få en bra och hälsosam livsmiljö, krävs stort fokus på miljön under varje byggnads hela livscykel. Från tidiga skeden till förvaltning hjälper vi våra kunder att säkerställa miljömässig hållbarhet i och omkring byggnader.

Välkommen med din förfrågan

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.